รวมเพลงเข้าค่ายลูกเสือ สามัคคีชุมนุม ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

รวมเพลงเข้าค่ายลูกเสือ สามัคคีชุมนุม ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

ชวนรำลึกความหลังสมัยเด็ก ไม่ว่าจะใครก็ต้องผ่านพ้นการเป็น “ลูกเสือเนตรนารี” ทั้งการเข้าค่ายลูกเสือ เดินป่า เล่นฐานต่างๆ แสดงละครรอบกองไฟ สิ่งเหล่านี้ล้วน

เรื่องจริงชวนหลอน ของเด็กๆ ที่เจอในค่ายลูกเสือ

เรื่องจริงชวนหลอน ของเด็กๆ ที่เจอในค่ายลูกเสือ

สมัยเรียนตั้งแต่ช่วงประถม-มัธยม เด็กๆ ก็จะได้เข้าค่ายลูกเสือกัน แล้วแต่ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นจะจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเองหรือค่ายอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน