คําขวัญ จังหวัดบึงกาฬ

คําขวัญ จังหวัดบึงกาฬ

คําขวัญ จังหวัดบึงกาฬ ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

คำขวัญ จังหวัดสระบุรี

คำขวัญ จังหวัดสระบุรี

คำขวัญจังหวัดสระบุรี “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”

คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี

คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี

คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

คําขวัญ จังหวัดหนองบัวลำภู

คําขวัญ จังหวัดหนองบัวลำภู

คําขวัญ จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

คําขวัญ จังหวัดสมุทรปราการ

คําขวัญ จังหวัดสมุทรปราการ

คําขวัญ จังหวัดสมุทรปราการ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว