คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ไว้ดังนี้ .. คำขวัญวันแม่ ปี 2558 –…

คำขวัญวันแม่ ปี 2557 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ ปี 2557 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทานคำขวัญวันแม่ ไว้ดังนี้ .. คำขวัญวันแม่ ปี 2557 –…