เก่งไม่เบา! เด็กชาย สิริ ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์ ชนะเลิศการประกวดอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษ

เก่งไม่เบา! เด็กชาย สิริ ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์ ชนะเลิศการประกวดอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษ

เด็กสมัยนี้ ต้องมีความรู้รอบด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ เด็กชาย สิริ ไชยกุล