หนังสือน่าอ่าน Finnish Lessons 2.0: ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนจากฟินแลนด์

หนังสือน่าอ่าน Finnish Lessons 2.0: ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนจากฟินแลนด์

หลายคนอาจจะทราบมาบ้างว่า ประเทศฟินแลนด์ หนึ่งในประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยผู้เขียน Finnish Lessons 2.0 ได้สังเคราะห์การศึกษาฟินแลนด์ผ่านประสบการณ์ตรงและมุมมองในทางวิชาการของซอห์ลเบิร์ก