DIY กล่องไม้ขีดเป็นกล่องของขวัญจิ๋วคอยาว

DIY กล่องไม้ขีดเป็นกล่องของขวัญจิ๋วคอยาว

กล่องของขวัญน่ารักทำมาจากกล่องไม้ขีดธรรมดาๆ จึงเหมาะกับใส่ของขวัญของแทนใจชิ้นเล็กๆ เช่น แหวน ต่างหู บัตรดูหนัง เป็นต้น เห็นจิ๋วๆ