หนังสือน่าอ่าน Standard English Grammar

Home / นิยาย / หนังสือน่าอ่าน Standard English Grammar

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการค้าขาย ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษามากขึ้น อีกทั้งประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคอาเซียนอีก ยิ่งทำให้เราต้องขยันเรียนรู้เรื่องของภาษามากขึ้น วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยมี หนังสือน่าอ่าน Standard English Grammar มาฝากกันคะ

Standard English Grammar

หนังสือน่าอ่าน Standard English Grammar

ผู้แต่ง: สำราญ คำยิ่ง

เป็นหลัก-ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือไม่เคยเรียนมาก่อน โดยเริ่มตั้งแต่อักขระ พยัญชนะ การผสมคำตัวกล้ำตัวควบ พร้อมทั้งอธบายหลัการใช้ภาษาแบบง่ายๆ เริ่มต้งแต่การใช้หรอืไม่ใหช้ Article ,Noun ,Promoun ,Verb , Adjective , adverb , Preposition , ในลักษณะง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที โดย ไม่ต้องมีครูสอน

เล่มนี้หลายคนการันตี ว่าดีจริง