นิทาน นิทานใต้ต้นไม้ หนังสือน่าอ่าน หนังสือแนะนำ

นิทานใต้ต้นไม้ เล่มส่งท้ายนิทานชุดตามคำพ่อ เน้นย้ำพื้นฐานการทำความดี

Home / นิยาย / นิทานใต้ต้นไม้ เล่มส่งท้ายนิทานชุดตามคำพ่อ เน้นย้ำพื้นฐานการทำความดี

เดินทางมาจนถึงเล่มสุดท้ายแล้ว สำหรับชุดนิทานและการ์ตูนแอนิเมชั่น “ตามคำพ่อ” โดย เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดรวม ๗ เล่ม เพื่อให้เด็กๆ อายุ ๔-๖ ปี และอายุ ๗-๙ ปี ได้เรียนรู้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสร้างแรงบันดาลใจน้องๆ สามารถนำข้อคิดและคติสอนใจไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

นิทานใต้ต้นไม้ เล่มส่งท้ายนิทานชุดตามคำพ่อ

โดยนิทานเล่มที่ ๗ นี้ ผู้แต่งได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง”

เนื้อหาของนิทานบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสองคนที่มีจิตใจดี ตั้งใจทำสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวและเพื่อนบ้าน ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริต คือ พื้นฐานที่สำคัญของการทำความดี ถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำความดีที่บริสุทธิ์และงดงามอย่างแท้จริง โดยนอกจากน้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับการอ่านเรื่องราวๆ ที่สนุกสนานแล้ว ยังจะได้สนุกไปกับการวาดภาพระบายสีตัวการ์ตูนในนิทาน รวมถึงตกแต่งหนังสือด้วยสติ๊กเกอร์สีสันสดใส เพื่อเติมเต็มจินตนาการของน้องๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทางเครือข่ายสานต่อที่พ่อทำยังคงต่อยอดในการนำสมุดนิทานและดินสอสีนิทานตามคำพ่อไปมอบให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ รวมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการสมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุดนิทานเรื่อง “นิทานใต้ต้นไม้” ได้ทางแฟนเพจสานต่อที่พ่อทำ fulfillingfatherslegacy และเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ความยาว ๓ นาที ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป