หนังสือน่าอ่าน ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

Home / นิยาย / หนังสือน่าอ่าน ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

เป็นหนังสือที่นอกจากทุกคนจะควรอ่านแล้ว น้องๆ วัยเรียนก็ควรอ่านมากๆ เช่นกัน เพราะหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม นี้ มีเรื่องราวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเป็นแบบอย่างทั้งการเรียน การปฎิบัติ ได้เป็นอย่างดี

%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%97%e0%b8%b2

ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผู้แต่ง มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9786160421411_p

และหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม ๖๐ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ ผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจให้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทนทำการงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งในความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณธรรมจริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งประชาชนทั่วไป ให้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทนทำการงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งของครอบครัวและสังคมต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก nanmeebooksmbookstore