8 สัญญาณเตือน คุณเข้าข่ายโรคจิต รึเปล่า

Home / ความรัก / 8 สัญญาณเตือน คุณเข้าข่ายโรคจิต รึเปล่า

อาการต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของอาการที่พบได้บ่อย ไม่ใช่เกณฑ์ในการวินิจฉัย บางอาการอาจไม่ได้มีความจำเพาะแต่กับโรคจิตอาจเป็นโรคทางจิตเวชชนิดอื่นๆก็ได้ ดังนั้นหากมีความสงสัยเกิดขึ้น ก็ควรปรึกษาจิตแพทย์ใกล้ตัวเพื่อนๆ จะเป็นการดีที่สุด .. >,< 8 สัญญาณเตือน คุณเข้าข่ายโรคจิต รึเปล่า

8 สัญญาณเตือน คุณเข้าข่ายโรคจิต รึเปล่า

8 สัญญาณเตือน คุณเข้าข่ายโรคจิต รึเปล่า

1. แยกตัว เก็บตัวมากขึ้น (Social withdrawal)

2. มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง/แปลกไป (Unusual behavior) เช่น การสะสมของบางอย่าง ลักษณะการแต่งกาย การดูแลตนเอง

3. มีความยากลำบากในการคิด/ตัดสินใจ (Difficulty making choices)

4. หลงลืม/สนใจอะไรได้ไม่นาน/ไม่มีสมาธิ (Problems with concentration and attention)

5. มีปัญหาในการสื่อสาร/การเข้าใจความหมายของคนอื่นหรือสังคม (Problems with communication and perception)

6. มีความคิดแปลกๆ ไม่เหมือนเดิม เริ่มเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริง (Unusual thoughts)

7. หูแว่ว เห็นภาพหลอน (Hallucinations)

8. เริ่มมีความถดถอยในการดำเนินชีวิตประจำวัน/การเรียน/การทำงาน

**อาการต่างๆ ควรเกิดขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และค่อยๆแย่ลงไปในช่วงเวลาเป็นปี

ขอบคุณข้อมูล คลีนิกนายแพทย์เจษฏา