ทายนิสัยแบบจิตวิทยา

Home / ความรัก / ทายนิสัยแบบจิตวิทยา
ทายนิสัย แบบจิตวิทยา teen.mthai

ทายนิสัยแบบจิตวิทยา

teen.mthai ชวนเพื่อนๆ มา ทายนิสัยแบบจิตวิทยา กันดีกว่า ซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับ ความรัก คนที่มีอิทธิพลกับคุณ นิสัยส่วนตัวของคุณ รวมถึง ปัญหาชีวิต คุณจะทำอย่างไร ? ^^

1.) สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่คุณเกลียดมากที่สุด?
ก. แมงมุม
ข. แมลงสาบ
ค. ตุ๊กแก
ง. ตะขาบ

2.) ขณะที่คุณกำลังเดินอยู่บนสะพานลอยเพื่อที่จะข้ามถนนไปห้างสรรพสินค้า คุณเจอขอทานบริเวณบันไดทางลง และคุณให้เงินแก่ขอทาน คุณคิดว่าขอทานคนนั้นมีลักษณะอย่างไร?
ก. ตาบอด
ข. พิการ
ค. คนแก่
ง. เด็ก

3.) คุณนัดกะเพื่อนๆ ไปเที่ยวทะเล และแวะกินอาหารทะเลด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย ทุกคนทานอาหารเหมือนๆ กัน เมื่อไปถึงที่พัก ปรากฎว่า คุณเกิดท้องเสีย แต่เพื่อนๆ ไม่เป็นอะไรเลย คุณคิดว่าอาหารทะเลชนิดใดเป็นสาเหตุให้คุณท้องเสีย?
ก. กุ้ง
ข. หอย
ค. ปู
ง. ปลา
จ. ปลาหมึก

4.) ในวันหยุด คุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากไปพักผ่อน ขณะนี้คุณนั่งเครื่องมาได้ครึ่งทางแล้ว คุณคิดว่าด้านล่างของเครื่องบินเป็นอะไร?
ก. อาคารบ้านเรือน
ข. ทะเล
ค. ป่าไม้
ง. ทุ่งหญ้า

เฉลย?ทายนิสัยแบบจิตวิทยา

1. ทายนิสัยแบบจิตวิทยา?สัตว์ที่คุณเกลียดสื่อถึง?นิสัยบางอย่างที่เมื่อคุณพบในตัวคนรักหรือคนที่คุณกำลังให้ความสนใจ คุณจะเลิกคบและเลิกให้ความสนใจคนๆ นั้นทันที

ก. แมงมุม สื่อถึง ความลึกลับน่ากลัว
ข. แมงสาบ สื่อถึง ความไม่แน่นอน ลังเลใจ ไม่มีความเป็นผู้นำ
ค. ตุ๊กแก สื่อถึง ความเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจ
ง. ตะขาบ สื่อถึง ความสนิทสนมเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

2. ทายนิสัยแบบจิตวิทยา?ลักษณะของขอทาน สื่อถึง?บุคคลที่มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อชีวิตของคุณ ซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนๆ นั้น

ก. คนตาบอด สื่อถึง คนรัก หรือเพื่อน
ข. คนพิการ สื่อถึง ญาติพี่น้อง
ค. คนแก่ สื่อถึง พ่อแม่
ง. เด็ก สื่อถึง ตัวของคุณเอง

3. ทายนิสัยแบบจิตวิทยา?อาหารทะเลที่ทำให้คุณท้องเสีย สื่อถึง?ข้อบกพร่องของคุณที่ควรระมัดระวังเพราะอาจทำให้เพื่อนๆ รู้สึกไม่ดีกับคุณ

ก. กุ้ง สื่อถึง ความไม่มั่นใจในตัวเอง ลังเลตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได ้ต้องขอคำปรึกษาจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
ข. หอย สื่อถึง ความขี้เกรงใจ จนบางครั้งมากเกินไป
ค. ปู สื่อถึง ความเป็นคนไม่แน่นแน เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ง. ปลา สื่อถึง ความเป็นคนไม่รู้จักพอเอาแต่ใจตัวเองต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาทำใ ห้บางครั้งคุณอาจแสดงกิริยาเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆ
จ. ปลาหมึก สื่อถึง การเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนๆมาพูดในที่สาธารณะ

4. ทายนิสัยแบบจิตวิทยา?สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านล่าง สื่อถึง?ปัญหาในชีวิตที่คุณอยากจะหนีไปให้พ้น

ก. อาคารบ้านเรือน สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากที่ทำงาน การเรียนหรือความ
สัมพันธ์ของคุณกับ เพื่อนร่วมงาน
ข. ทะเล สื่อถึง ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเอง
ค. ป่าไม้ สื่อถึง ปัญหาภายในครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของคุณ
ง.ทุ่งหญ้า สื่อถึงปัญหาที่เกิดจากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้าง?

เรียบเรียง teen.mthai อ้างอิง?atcloud