4 วิธีสร้างกำลังใจ ให้ตัวเอง-คนรอบข้าง

Home / ความรัก / 4 วิธีสร้างกำลังใจ ให้ตัวเอง-คนรอบข้าง

ในภาวะแห่งความยากลำบาก สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งจะทำให้เราก้าวต่อไปได้คือ ?กำลังใจ? ซึ่งหลายคนอาจนึกถึงแต่เรื่องการให้และได้รับกำลังใจ แต่จริงๆ แล้ว ?กำลังใจ? เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ

?กำลังใจ? เป็นพลังมหาศาลที่เราสร้างได้ด้วยตัวเอง อันดับแรกต้องเริ่มจาก การหลีกเลี่ยง 3 ปัจจัยที่บั่นทอนกำลังใจของตัวเอง คือ
1.ความเครียดสะสม โดยหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง นั่งสมาธิ และสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข แล้วจึงหาต้นเหตุของความเครียดแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
2.การล้ม เหลวบ่อยๆ จะทำให้ความมั่นใจและกำลังใจถอดถอย ข้อนี้แก้โดยการมองหาจุดด้อยของตัวเองให้เจอแล้วพยายามพัฒนาความสามารถด้านนั้น
3.ความคิดลบต่อตัวเอง บางคนความสามารถปกติแต่ชอบคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถ ชอบยกย่องคนอื่นเกินจริงแล้วมองตัว เองต่ำ เกิดอะไรขึ้นก็กล่าวโทษตัวเอง

?4 วิธีสร้างกำลังใจ ให้ตัวเอง-คนรอบข้าง
ทำให้หมดแรง ใจ ไร้ความสุขใครที่มีอาการแบบนี้ต้องหยุดโดยด่วนแล้ว หันมาเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. รักษาสุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ทั้งดีและร้าย
2. เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความคิดเชิงบวก และถ้าแก้ไม่ได้ให้ยอม รับความจริงโดยไม่โทษตัวเอง
3. รักษาคำมั่นสัญญา จะทำให้เป็นที่นับถือของคนอื่น ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
4. สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะการยอมรับนับถือตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของกำลังใจที่ดี
รัก : ??กำลังใจ? เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเสมอ อยู่ที่เราจะรู้จักเสริมสร้างกำลังใจของตัวเองให้แข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์หรือไม่?

ที่มา thelist