เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

Home / คลิปฮอต / เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

Allen Pan นักวิศวกรหนุ่มไอเดียเจ๋ง! ประดิษฐ์ค้อน Mjolnir อาวุธประจำตัวเทพเจ้าธอร์ โดยความพิเศษมันอยู่ตรงที่เขาสามารถยกค้อนนี้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เมื่อลองนำไปให้ผู้ชายหน่วยก้านดีแค่ไหนลองก็ไม่มีใครยกค้อนได้ OMG .. เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

แน่นอนว่าแรงบันดาลใจของ Allen Pan นักวิศวกรหนุ่มคนนี้ก็มาจากการทำเขาชอบฉากในภาพยนตร์ Avengers ตอนที่ไม่มีใครสามารถยกค้อนของธอร์ได้ จึงเป็นเหตุผลในการประดิษฐ์ค้อน Mjolnir ขึ้นมา .. ส่วนเรื่อง ทำยังไง? ให้เป็นเขาเพียงผู้เดียวที่ยกค้อนขึ้ที่ติดอยู่บนด้ามค้อนนได้ ซึ่งมีอยู่ 3 สิ่งที่เขาประกอบขึ้น คือ

เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้

1. เซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือที่ติดอยู่ที่ด้ามค้อน

2. Arduino Pro Mini และ Solid State Relay ใช้สำหรับควบคุมสวิตช์เปิดปิดสนามแม่เหล็ก

3. หม้อแปลงไฟฟ้า(จากเตาไมโครเวฟ) ไว้ใช้สำหรับสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีการใช้ของเขาก็คือ นำค้อน Mjolnir ไปวางไปบนโลหะใดๆก็ตาม เมื่อเปิดสวิตช์เปิด หม้อแปลงไฟฟ้าก็จะทำงานส่งกระแสไฟฟ้าดูดค้อนให้ติดกับโลหะนั้นๆ เมื่อมีคนมาลองยกก็ไม่สามารถยกขึ้นได้ จนกว่า Allen Pan จะใช้นิ้วมือของเขาสแกนลงตรงที่เซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือที่ติดอยู่ที่ด้ามค้อน เพื่อทำการปิดสวิตช์สนามแม่เหล็ก และเขาก็ยกมันขึ้นอย่างง่ายดาย ..

Source : thehackernews.com

เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้
เจ๋ง! หนุ่มคนนี้สร้างค้อนธอร์ขึ้นมา และมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยกมันได้