Style on street

Home / วัยรุ่นอินเทรนด์ / Style on street

Style on street / April 2011
Hot!! Short Pants issue’75

ศจีวรรณ / ผ้าแพร
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : กระเป๋า
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : 2,800 .-

 

ชญานิษฐ์ / แพท
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : กระเป๋า
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : 500 .-

 

สรินดา / มิ้น
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : เดรส
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : หน้า มช. 380 .-

 

อติกานต์ / แฮม
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : เสื้อ
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : 400 .-

 

วันวิสาช์ / ตี้
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : เสื้อ
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : โตเกียว /

 

ธภรัท / ภัทร์
แต่งตัววันนี้ชอบชิ้นไหน : เสื้อ
ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ : โตเกียว /