DIY ที่คั่นหนังสือ

DIY ที่คั่นมุมหนังสือ ทำไว้ใช้เองง่ายๆ

Home / วัยรุ่นอินเทรนด์ / DIY ที่คั่นมุมหนังสือ ทำไว้ใช้เองง่ายๆ

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยาย หรือหนังสือเรียน ใครเคยพับมุมหนังสือเพื่อทำเครื่องหมายคั่นหน้าว่าเราอาจถึงหน้านี้บ้างคะ แบบนี้หนังสือดีๆ เป็นรอยซะหมด ไม่สวยเลย วันนี้ทีนเอ็มไทยมีวิธีการทำที่คั่นมุมหนังสือ ง่ายๆ น่ารักๆ ไว้ใช้มาฝากกันค่ะ

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-7

DIY ที่คั่นมุมหนังสือ ทำไว้ใช้เองง่ายๆ

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3

หากระดาษลายน่ารักๆ ขนาดสี่เหลี่ยมจัสตุรัส 8*8 ซม. นำมาพับ เอามุมบนซ้ายเข้าหามุมล่างขวา

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-6

แล้วก็พับครึ่ง

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-2

จากนั้นพับมุมซ้ายกระดาษลงตามภาพ

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-8

และพับครึ่งตามรอยที่เคยพับ

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-5

จับมุมกระดาษที่ไม่ได้พับเป็นสามเหลี่ยมกดลง

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-9

เพื่อยัดเข้าไปตามรูป

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-4

แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-10

พื้นที่ขาวๆ หาสติ๊กเกอร์ หรือวาดรูปตกแต่งเพิ่มลงไปให้สวยงาม

diy-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-2

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3

ภาพจาก TeenMThaiboredpanda