คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Home / การศึกษา / คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ไว้ดังนี้ .. คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่ ปี 2558 – 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

11846392_10153049804981526_1266608443_n

“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล”