คณิตศาสตร์ สูตรคณิตศาสตร์ เกร็ดความรู้ เทคนิคคิดเลข เรื่องน่ารู้

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ เทคนิคคิดเลขเร็ว และสูตรคณิตศาสตร์น่ารู้

Home / การศึกษา / เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ เทคนิคคิดเลขเร็ว และสูตรคณิตศาสตร์น่ารู้

ใครที่ไม่ชอบเลขบ้างยกมือขึ้น? เชื่อว่าเหตุผลที่น้องๆ หลายคนไม่ชอบเป็นเพราะ สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน สับสน ยิ่งคนที่ไม่ชอบพอไม่เข้าใจ ก็หันหน้านี้ ไม่อยากคิดต่อ แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อได้ศึกษาสูตรการคิดเหล่านี้ ที่มีทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ขอบอกว่าเป็น เทคนิคคิดเลขเร็ว ที่น่าสนใจมากๆ และทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะ จาก Info : www.myfristbrain.com ถ้าไม่เชื่อเราไปพิสูจน์พร้อมๆ กันค่ะ…

เทคนิคคิดเลขเร็ว
และสูตรคณิตศาสตร์น่ารู้

231378-attachment
เทคนิคการบวกเลขเรียงกัน 10 จำนวน
231381-attachment
เทคนิค หารเร็ว 2
231383-attachment
เทคนิค หารเร็ว 3
231380-attachment
เทคนิคการคูณเลข 11
231384-11
เทคนิค X เลข 11
231382-attachment
หา % แบบรวดเร็ว
231385-attachment
คูณลัดเลข 2 หลัก
231386-attachment
วิธีการคูณเลขจำนวนมาก
231387-attachment
หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว
231388-attachment
เทคนิคการลบเลขเร็ว 1
231389-attachment
เทคนิคการลบเลขเร็ว 2
231390-3
การถอดรากที่ 3 ใน 3 ขั้นตอน
231391-attachment
หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5

231395-attachment

231398-2
หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว
231394-attachment
หาคำตอบการคูณเลข ที่ลงท้ายด้วย 9 (double)
231392-attachment
หาเศษเหลือที่เกิดจากการหารด้วย 9
231393-attachment
คูณเลขใดๆ อัจฉริยะ
231397-attachment
การหารด้วย 9 ได้คำตอบไม่เกิน 9 วินาที
231399-attachment
สูตรการหาเลขยกกำลัง
231401-attachment
สูตรการหาความน่าจะเป็น
231400-attachment
ความน่าจะเป็น
231402-attachment
สูตรการหาอนุกรมต่างๆ
231405-attachment
หน่วยการวัดความยาว

231406-attachment

231407-attachment

231408-attachment
สูตรการแยกตัวประกอบ
231409-attachment
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
231410-attachment
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ %
231411-attachment
ตรีโกณมิติ

231412-attachment

231413-attachment
สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
231415-o
เรื่องน่ารู้ของเลข 0

231416-attachment

ขอบคุณรูปและข้อมูลจาก www.myfristbrain.com