5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

Home / การศึกษา / 5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพราะสมัยนี้การเรียนปริญญาตรีใบเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง จึงทำให้เราต้องมีการเตรียมพร้อม พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้น…

Applying-to-graduate-school_0

5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
เหตุผลหลักๆ หลายคนตัดสินใจเรียนต่อ นั่นก็เพราะผู้ที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งบางตำแหน่งได้ง่ายกว่าผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากบางหน่วยงานจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

2. เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่สนตนเองใจในเชิงลึก
หลายคนตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูง ไม่ใช่เพราะสาเหตุทางหน้าที่การงานเป็นหลัก แต่เรียนต่อเพราะมีความสนใจ

3. เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีหลายคนที่หลังจากทำงานไปได้จนถึงจุดๆหนึ่ง แล้วพบว่าตนเองไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนที่สูงกว่านี้ได้ เพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา จึงตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นใบเบิกทางในต่ำแหน่งงานที่สูงขึ้นนั่นเอง

4. เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
สำหรับใครที่ต้องการอยากมีผลงานทางด้านวิชาการที่ถูกตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ ในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก คุณจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือร่วมทำงานวิจัยในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ได้สำรวจหรือค้นพบทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจ

5. เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับตนเอง
ในการประกอบธุรกิจ เช่นธุรกิจส่วนตัว ถึงแม้ว่าวุฒิการศึกษาจะไม่ได้มีความจำเป็น แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับธุจกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจ รวมไปถึงผู้ใช้บริการ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพ wegointer