4 เยาวชนไทย เข้ารับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 58

Home / การศึกษา / 4 เยาวชนไทย เข้ารับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 58

ขอแสดงความยินดีกับ 4 เยาวชนไทย เข้ารับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 58 โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจัด ได้จัดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

11042945_848509745213987_6597170891374459879_n

 4 เยาวชนไทย เข้ารับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 58

หลังจากที่สำนักงานยุวกาชาด ได้เปิดรับสมัครเยาวชนชาย-หญิงอายุ 18-25 ปี เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี มีจิตอาสาและพึ่งพาได้ เข้าร่วมโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งกุลบุตร-กุลธิดากาชาด จะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้

1. เป็นผู้มีจิตอาสา

2. มีบุคลิกภาพที่ดี

3. มีผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน

4. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย

จากผู้สมัคร 159 คน คัดเลือกจากการสัมภาษณ์รอบแรกเหลือ 60 คน จากนั้นจึงคัดเลือกจากการเข้าค่ายทำกิจกรรมจนเหลือ 10 คน เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย ว่าใครจะได้เป็น กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558

11038863_848530251878603_1436691329827581079_n
4 เยาวชนไทย เข้ารับตำแหน่งกุลบุตรและกุลธิดากาชาด 58

สรุปผลการตัดสินโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 ในการคัดเลือกรอบสุดท้าย “วันดาวสู่ฟ้า”  ได้แก่

กุลบุตรกาชาด : นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ อายุ 19 ปี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หมาเลข 29

รองกุลบุตร : นายภัทรภณ สุวรรณเลิศ อายุ 24 ปี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายเลข 1

กุลธิดากาชาด : นางสาวธัญวรัตน์ สวัสดี อายุ 19 ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายเลข 16

รองกุลธิดากาชาด : นางสาวณัฐปภัสร์ พิพิธกุล อายุ 20 ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายเลข 42

2(2759)
ผลการตัดสินโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558

รางวัลขวัญใจดาวสู่ฟ้า : นางสาว ณัฐพิสาส์ เกียรติโพธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลขวัญใจมวลมิตร : นางสาวกัญรวี ทรัพย์ทวี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลขวัญใจกาชาด : นายศักดา แสงกันหา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลขวัญใจดาวสู่ฟ้า : นางสาว ณัฐพิสาส์ เกียรติโพธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลและภาพ : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยwww.redcross.or.th