สทศ.ประกาศ O-Net ม.3 ปี 58 คะแนนเต็มสูงสุด มีแค่วิชาเดียว

Home / การศึกษา / สทศ.ประกาศ O-Net ม.3 ปี 58 คะแนนเต็มสูงสุด มีแค่วิชาเดียว

หลังจากที่มีการประกาศคะแนน O-Net ของ ป.6 กันไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงข่าวการศึกษาล่าสุด ที่ทาง สทศ.ประกาศ ว่า O-Net ม.3 ปี 58 นักเรียนที่ทำคะแนนเต็มสูงสุด มีแค่วิชาเดียวเท่านั้น!!

558000003134001

 สทศ.ประกาศ O-Net ม.3 ปี 58 คะแนนเต็มสูงสุด มีแค่วิชาเดียว

โดยผู้อำนวยการสทศ. เปิดเผยว่า สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2558 จำแนกตามวิชา ดังนี้

– ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100  (เฉลี่ย 35.20) สูงสุด 76.00 ต่ำสุด 0

– สังคมศึกษาฯ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 46.79) สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 2.00

– ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 27.46) สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0

– คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 29.65) สูงสุด 100 ต่ำสุด 0

– วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 38.62) สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 0

– สุขศึกษา คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 59.32) สูงสุด 97.50 ต่ำสุด 2.50

– ศิลปะ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 43.14) สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 0

– การงานพื้นฐานอาชีพฯ คะแนนเต็ม 100 (เฉลี่ย 45.42) สูงสุด 92.00 ต่ำสุด 0

ขอบคุณข้อมูล nietsผู้จัดการ