สทศ. ประกาศค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 2558

Home / การศึกษา / สทศ. ประกาศค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 2558

หลังจากที่น้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.6) ได้ตรวจเช็คคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้ว ทางด้าน สทศ. ได้ออกมาประกาศถึงค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 2558 ของปีนี้ว่ามีบางวิชาเพิ่มขึ้น บางวิชาก็ลดลง แต่จะมีวิชาอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ

20141031130729

สทศ. ประกาศค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 2558

โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ได้มีการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานการสอบโอเน็ต ป.6 ออกมาพบว่า

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 731,113 คน คะแนนเฉลี่ย 44.88 คะแนนสูงสุด 94.00 คะแนนต่ำสุด 0.00

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าสอบ 731,095 คน เฉลี่ย 50.67 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0.00

ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 731,106 คน เฉลี่ย 36.02 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 731,047 คน เฉลี่ย 38.06 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 731,142 คน เฉลี่ย 42.13 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

สุขศึกษา เข้าสอบ 731,133 คน เฉลี่ย 52.20 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

ศิลปะ 730,666 เข้าสอบ เฉลี่ย 45.61 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 730,564 เฉลี่ย 56.32 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

” จากผลการสอบในภาพรวม คะแนนไม่ค่อยต่างจากปีที่ผ่านมา บางวิชาเพิ่มขึ้น บางวิชาก็ลดลง วิชาที่นักเรียนทำคะแนนดีขึ้น คือ

วิชาสังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

และการงานอาชีพฯ

วิชาที่คะแนนต่ำลงแต่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก คือ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

และศิลปะ

ส่วนกรณีที่มีนักเรียนทำคะแนนต่ำสุด 0.00 ทุกวิชานั้น มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาไม่ถึง 100 ข้อ เช่น คณิตศาสตร์ 16 ข้อ ภาษาไทย 20 ข้อ โอกาสที่เด็กตอบไม่ถูกมีแน่นอน จากผู้เข้าสอบ 7 แสนกว่าคน และเมื่อดูภาพรวมแต่ละรายวิชามีคะแนนศูนย์ คิดเป็น 0.001% ของผู้เข้าสอบ ซึ่งเชื่อว่าการสอบในปีต่อไปนักเรียนจะทำคะแนนได้สูงขึ้น” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ข้อมูลและภาพ kroobannokdailynews, สทศ.