ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 58 เช็คด่วน

Home / การศึกษา / ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 58 เช็คด่วน

หลังจากที่ได้มีการทดสอบ 7 วิชาสามัญ เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ของสทศ. ตอนนี้ได้มีประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 58 เช็คด่วน ได้เลยจ้ะ

cats 1

 

ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 58 เช็คด่วน

สรุปผลคะแนน จำแนกตามวิชา

วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 149,384 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 58.66 สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 8
วิชาสังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 147,879 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 35.99 สูงสุด 78.00 ต่ำสุด 6
ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 150,210 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 29.33 สูงสุด 95 ต่ำสุด 0
วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 136,033 คน คะแนนเต็ม 100.00 เฉลี่ย 20.35 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0
วิชาเคมี ผู้เข้าสอบ 87,184 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 31.16 สูงสุด 100 ต่ำสุด 4
วิชาชีววิทยา ผู้เข้าสอบ 93,203 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 29.05 สูงสูด 88 ต่ำสุด 0

 สามารถเช็คคะแนน 7 วิชาสามัญ ได้ที่ niets

และ สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง ได้ที่  escore

cats

ข้อมูลจาก thairathสทศ.