มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ปี2015

Home / การศึกษา / มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ปี2015

3 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ปี2015 (Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015) จาก 100 อันดับมหาวิทยาลัยใน 22 ประเทศ ดังนี้

page

 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ปี2015

Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2015

โดย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE ได้จัด 100 อันดับมหาวิทยาลัยใน 22 ประเทศ ได้แก่ 5 ประเทศในกลุ่มประเทศ BRICS หรือ กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยประเทศ Brazil, Russia, India, China, South Africa และ 17 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies) ประกอบด้วย Czech Republic, Hungary, Malaysia, Mexico, Poland, Taiwan, Thailand, Turkey, Chile, Colombia, Egypt, Indonesia, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines และ UAE

20141204-1417654641.7-8
(ภาพจาก BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 results: China racing ahead : http://www.timeshighereducation.co.uk/news/brics-and-emerging-economies-rankings-2015-results-china-racing-ahead/2017339.article )

โดยในปีนี้ มี 3 มหาวิทยาลัยของไทย ติดเข้าไปใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2015 (Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015) คือ

630

อันดับที่ 49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8091_20110225p1
อันดับที่ 63 มหาวิทยาลัยมหิดล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
อันดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ถือว่าปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับลดลง โดยในปีที่แล้วมี 5 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ คือ

อันดับที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 52 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 82 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 89 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในปีนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งอันดับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับตกลง และเป็นที่น่าเสียดายที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลุดโผไม่ติดอันดับในปีนี้

ตารางแสดงจำนวนมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศที่ติดอันดับ
20141204-1417652533.5581-7

ระเบียบวิธีวิจัยของการจัดอันดับ BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 วัด 5 ด้าน ด้วย 13 ตัวชี้วัดศักยภาพ

สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยของการจัดอันดับ ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2015 (Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015) ยังคงมีหลักเกณฑ์คล้ายๆ กับ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014-2015 (Times Higher Education World University Rankings 2014-2015) ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัดศักยภาพ คือ

1. Teaching: The learning environment (30%) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพการสอน สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

2. Research: Volume, Income, Reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย

3. Citations: Research influence (20%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง

4. Industry income: Innovation (10%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

5. International outlook: Staff, Students and Research (10%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก อาจารย์, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ

ดูรายละเอียด 100 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2015 เพิ่มเติมที่ (Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015) ของ Times Higher Education

ข้อมูล : P’Dome Eduzones บรรณาธิการข่าวการศึกษาTimes Higher Education 

ภาพ : จากวิกิพีเดียมหาวิทยาลัย, BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 results: China racing ahead