10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70

Home / การศึกษา / 10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70

ครั้งที่แล้วทีนเอ็มไทยพาเพื่อนๆ ไปชม 11 จุฬาฯคทากร ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ของทางฝั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันไปแล้ว คราวนี้มาทางฝั่งของลูกแม่โดมกันบ้าง กับ 10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70 กันบ้างดีกว่า รับรองว่าสวยไม่แพ้กันเลยคะ ^^

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70 

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
นางสาวชนานันท์ สุวรรณโชติ (ดาว)

นางสาวชนานันท์ สุวรรณโชติ (ดาว) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
นางสาวทิพย์วดี อิงค์อนันต์นาท (อ๋อ)

นางสาวทิพย์วดี อิงค์อนันต์นาท (อ๋อ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ (จุ๊บจิ๊บ)

นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ (จุ๊บจิ๊บ) คณะศิลปศาสตร์

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
นางสาวศศิภรณ์ ไชยทา (เจ้น)

นางสาวศศิภรณ์ ไชยทา (เจ้น) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
นางสาวสโรชา คงคา (แอล)

นางสาวสโรชา คงคา (แอล) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
ชุติมณฑน์ ประสานวรรณ (ชมพู)

ชุติมณฑน์ ประสานวรรณ (ชมพู) เฟรชชี่ปี 1 จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ (เนย)

ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ (เนย) จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
แพรววัชร ชมิด (กวาง)

แพรววัชร ชมิด (กวาง) จากคณะรัฐศาสตร์ 

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
สุพิชชา สุบรรณพงษ์ (จ๋อมแจ๋ม)

สุพิชชา สุบรรณพงษ์ (จ๋อมแจ๋ม) เฟรชชี่ จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
อรัชพร ศรีรัตนาจารี (แป้ง)

อรัชพร ศรีรัตนาจารี (แป้ง) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์
10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
10 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ / ผู้อันเชิญฯ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 70
ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายหญิง ธรรมศาสตร์
ผู้อัญเชิญฯ ฝ่ายหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB:Thammasat University Ambassador