กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2558

Home / การศึกษา / กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2558

วันนี้ทีนเอ็มไทยมี กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2558 มาแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบกันค่ะ เพราะนอกจากบัณฑิตใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันรับปริญญาแล้ว ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า รวมทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่จะต้องเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ก็ต้องเตรียมพร้อมอัพเดทข้อมูลด้วยเช่นกัน และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไหน รับวันไหนบ้าง และต้องการทราบข้อมูลละก็ ห้ามพลาด!!! นะคะ

กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2558 teenmthai

 กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2558

ประจำเดือนมกราคม 58

วันอังคาร ที่ 6 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธ ที่ 7 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาคาร C ชั้นล่าง)

วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาคาร C ชั้นล่าง)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาคาร C ชั้นล่าง)

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาคาร C ชั้นล่าง)

วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกริก (วันซ้อม)

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันซ้อมใหญ่)
ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกริก (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันรับจริง)
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่)
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมย่อย)

วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (วันรับจริง)
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุเทพมหานคร

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58

วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมใหญ่)

วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมย่อย)

วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันถ่ายภาพหมู่)

วันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)

วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันซ้อม)

วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันถ่ายภาพหมู่)

วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)

วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมย่อย)

วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมย่อย)

วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมย่อย)

วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมย่อย)

วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมย่อย)

วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมย่อย)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมย่อย)

วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรังสิต (วันซ้อมย่อย)
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรังสิต (วันซ้อมใหญ่)
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรังสิต (วันรับจริง)
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)

วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)

วันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)

วันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)

ประจำเดือนมีนาคม 58 

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)

ประจำเดือนเมษายน 58

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

 

UPDATE!!!! 8/5/58 

ประจำเดือนพฤษภาคม 58

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี 

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมใหญ่) 

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันรับจริง) 

ประจำเดือนสิงหาคม 58

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันรับจริง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

ประจำเดือนกันยายน 58

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล (วันรับจริง) 

UPDATE!!!! 6/10/58 

ประจำเดือนตุลาคม 58

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง) 

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง) 

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมย่อย) 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (ซ้อมใหญ่)

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (รับจริง) อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันซ้อมย่อย)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 58

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันซ้อม) ณ หอประชุมใหญ่

วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันซ้อมย่อย)

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันซ้อมย่อย)

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันถ่ายภาพหมู่)

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันถ่ายภาพหมู่)

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันถ่ายภาพหมู่)

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันซ้อมใหญ่)

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมย่อย)

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมใหญ่)

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันซ้อมใหญ่)  

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันรับจริง) 

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (วันถ่ายภาพหมู่) 

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (วันซ้อมใหญ่)

วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง) 

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (วันรับจริง) 

ประจำเดือนธันวาคม 58

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558

– มหาวิทยาลัยรังสิต (วันซ้อมย่อย) 

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันซ้อม) 

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558

– มหาวิทยาลัยรังสิต (วันซ้อมใหญ่) 

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันซ้อม) 

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันถ่ายภาพหมู่)

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558

– มหาวิทยาลัยรังสิต (วันรับจริง)

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันซ้อมใหญ่)  

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันรับจริง) 

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันซ้อมย่อย)  

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันรับจริง) 

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันรับจริง) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรับจริง)

หากเพื่อนๆ น้องๆ คนไหนมีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมมากกว่านี้ ก็สามารถแจ้งให้ทราบกันได้นะคะ

ทีนเอ็มไทยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงทุกคนค่ะ

cr. graduatethpantip.com/topic/33160262