น่ารู้นะ เว็บไซต์ ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายๆ

Home / การศึกษา / น่ารู้นะ เว็บไซต์ ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายๆ

วันนี้ทีนเอ็มไทย มีเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายๆ มาฝากกันค่ะ นอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ หรือไวยากรณ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือ การนำคำไปใช้ให้เหมาะสมในประโยค และเว็บไซต์เหล่านี้จะช่วยเพื่อนๆ ฝึกฝนจากตัวอย่างประโยคที่เจ้าของภาษาเค้าใช้กันนั่นเอง ไปติดตามพร้อมๆ กันเลย 1387805864916

น่ารู้ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายๆ

 1. เว็บไซต์ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ จากดิกชันนารี

–  COBUILD
– Webster
– Cambridge
– Oxford
– Macmillan
– Longman
– Newbury House
– Encarta
– WordWeb
– Wiktionary

web
น่ารู้ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ฝึกประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายๆ

2. เว็บไซต์คลังประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

– sentence.yourdictionary
– factbites
– jukuu
– wordslike
– tatoeba
– frazeit
– BNC
– vocabulary.com
– English example sentences
– wordnik-พิมพ์คำค้น,Enter,คลิก Examples
 VOA sentences

เว็บไซต์ที่สามารถคลิกเพื่อฟังเสียงอ่านประโยคได้

– dict.bing

– dj.iciba

– dict.cn

3. ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ข่าว

  –The Nation
– Bangkok Post
– BBC
– VOA

ข้อมูลจาก: wegointer