คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Home / การศึกษา / คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ในปี 2558 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 ไว้ดังนี้ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

info วันเด็ก
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558