7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ

Home / การศึกษา / 7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ

เพื่อนๆ คนไหนที่มีแพลนหรือสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษด้วยงบที่จำกัดหรือไม่มากนัก และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าเทอมของมหาวิทยาลัยอยู่ วันนี้ทีนเอ็มไทยมี 7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ มาแนะนำเพือนๆ กันคะ ซึ่งข้อมูลนี้ถูกจัดอันดับโดย The Telegraph หนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษ ยังไงลองเก็บไว้ดูเป็นตัวเลือกหรือแนวทางในการเรียนดูนะคะ ^^

7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ

 7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ 

1. Staffordshire University

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,433 ปอนด์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1922 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งวิชากฎหมาย บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ศิลปะ การออกแบบ และการผลิตสื่อ ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรปูพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา (HND course) หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และการศึกษาทางไกล หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี คณาจารย์ของที่นี่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการฝึกอบรมครูมากเป็นพิเศษ และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในอังกฤษที่มีปริญญาตรีสาขาวิชา Cartoon and Comic Arts

2. Teesside University

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,470 ปอนด์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดกลางแห่งนี้ เคยได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีอยู่หลายครั้ง เป็นสถาบันศึกษาที่โดดเด่นในสาขาวิชาด้าน Business, Multimedia, Animation and Games และ Engineering อีกทั้งยังให้โอกาสกับนักศึกษาที่มี GPA น้อยในการสมัครเข้าศึกษาอีกด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกรดแต่ละรายวิชาเป็นหลัก ซึ่งหากมี GPA หรือเกรดรวมน้อย แต่มีคะแนนโดดเด่นในวิชาที่ตรงกับคอร์สที่ต้องการศึกษาต่อ ก็จะมีโอกาสผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น

3. Harper Adams University College

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,783 ปอนด์

Harper Adams University College เริ่มเปิดสอนในปี ค.ศ.1901 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ติด 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่บัณฑิตมีอัตราการถูกจ้างงานสูงสุดในสหราชอาณาจักร หลักสูตรของที่นี่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงก่อนจบการศึกษา โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งการเกษตร, สุขภาพสัตว์, การพยาบาลสัตว์, วิศวกรรมการเกษตรและการออกแบบยานพาหนะวิบาก, การจัดการอสังหาริมทรัพย์และชนบท, การท่องเที่ยว, การตลาดเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจ, การจัดการการผลิตผลสด, การศึกษาด้านอาหาร และการจัดการร้านค้าปลีกอาหาร

7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ
7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก เรียนต่ออังกฤษ

4. Leeds Trinity University

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,955 ปอนด์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1966 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน เดิมเป็นวิทยาลัยคาทอลิกสำหรับฝึกอบรมครู และพัฒนามาเป็น  Leeds Trinity University ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือสาขาวิชาการฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษา ส่วนสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ สำหรับภาควิชากีฬา สุขภาพและโภชนาการ และจิตวิทยา

5. University of Cumbria

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,960 ปอนด์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ St. Martins College, Cumbria Institute of the Arts และ the Cumbrian campuses of the University of Central Lancashire เข้าด้วยกัน เมื่อปี ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาต่อเนื่องและศึกษาระยะสั้น University of Cumbria มีวิทยาเขต 6 แห่งกระจายอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร หลายวิทยาเขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าไปศึกษาต่อไม่น้อย

6. London Metropolitan University

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,982 ปอนด์

London Metropolitan เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก สาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม, สื่อและการออกแบบ, คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร, เทคโนโลยีและคณิตสาสตร์, ครุศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์และภาษาศาสตร์, ธุรกิจและการจัดการ, การเงินและ เศรษฐศาสตร์ , แพทย์ศาสตร์และมานุษยวิทยา และ นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยมีระดับการศึกษาให้เลือกเรียนทั้งปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และหลักสูตรวิชาชีพ

7. The University of Bolton

ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,990 ปอนด์

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นทะเบียนภายใต้ชื่อ University of Bolton เมื่อปี ค.ศ. 2005 แต่เปิดสอนมากว่า 150 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะและการออกแบบ, สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์, ธุรกิจศึกษา, การจัดการ, ศึกษาศาสตร์, วัฒนธรรมศึกษาและการศึกษางานสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยเปิดสอนทั้งในระดับ HND หลักสูตรเตรียมความพร้อม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาโทด้านการวิจัย (MPhil) และปริญญาเอก

ขอบคุณข้อมูล hotcourses.in.th