รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง

Home / การศึกษา / รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง

รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง เรื่องน่ารู้จากผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา University of Minnesota ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเวลาเริ่มเรียนของทางโรงเรียนพบว่า เวลาในการเข้าเรียนตอนเช้าของนักเรียนนั้น มีผลต่อการเรียน และประสิทธิภาพในการเรียนของเด็ก…

รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง (1)

 รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง

โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการทำวิจัยในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ใน Cumberland County ที่โรงเรียนอีกหลายแห่งมักจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ซึ่งนักเรียนจะต้องตื่นอย่างช้า 05.45 น. เพื่อให้มาทันเรียนในคาบแรก เมื่อนอนน้อยลง ก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน เบาหวาน และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต

นอกจากนี้ Judith Owen ผู้อำนวยการศูนย์กุมารแพทย์ ในกรุงวอชิงตันบอกว่า ผลที่ตามมาจากการที่สุขภาพไม่ดีก็คือ ประสิทธิภาพในการเรียนที่ย่ำแย่ ความใส่ใจที่น้อยลง รวมไปถึงปัญหาด้านความทรงจำ

รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง (2)
การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง

Kyla Wahlstrom ผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา University of Minnesota ได้พบว่า การเข้าเรียนที่ช้าลง จะมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนในวิชาหลัก ทั้งอังกฤษ เลข สังคม และวิทยาศาสตร์ ที่ดีขึ้น และยังมีหลักฐานที่ยืนยันโดยผลการทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศอย่างการทดสอบ ACT ที่ยืนยันได้ว่า การเริ่มเรียนตอนเช้าที่ช้าลง ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

ข้อมูลจาก: wegointer