รับตรงปี 58 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Home / การศึกษา / รับตรงปี 58 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาแล้วจ้า…เปิดรับตรง 58 ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรงปี 58 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 58 ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับเกณฑ์การรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรง 58 ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEFL (Paper-based) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน
TOEFL (Computer- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน
TOEFL (Internet- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 69 คะแนน
IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 380 คะแนน
CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน
TU-GET ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน
GAT 85 (ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

ผลคะแนนคณิตศาสตร์
สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2558
SAT I (Math) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
PAT ๗๑ (คณิตศาสตร์) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.becon.eco.ku.ac.th

ข้อมูล eduzones.com

20141016-1413448349.5018-5 20141016-1413448490.61-1 20141016-1413448506.5581-8 20141016-1413448566.8643-3