มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

Home / การศึกษา / มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

มาแล้ว! สำหรับน้องๆ เพื่อนๆ คนไหน กำลังรอตารางการสอบ GAT/PAT ปี 2558 อยู่ ทางสทศ. ได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT เรียบร้อยแล้ว อย่ารอช้า ไปดูกันเลยคะ ^^ มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

การทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 

สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือPAT เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT เรียบร้อยแล้ว โดยปฏิทินจัดสอบ GAT/PAT มีวันและเวลา ดังต่อไปนี้

GAT PAT 1/58

 • 01-20 ต.ค.57 สมัครสอบ GAT PAT 1/58
 • 22-25 พ.ย.57 สอบ GAT PAT 1/58
 • 26 ธ.ค.57 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/58

GAT PAT 2/58

 • 05-27 ม.ค.58 สมัครสอบ GAT PAT 2/58
 • 07-10 มี.ค.58 สอบ GAT PAT 2/58
 • 10 เม.ย.58 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/58
มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558
มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

การสมัคร

 • ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน คลิ๊ก 

*ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท

ชำระได้ที่ 7-11 หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา*

ดาวน์โหลด

 • แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล คลิ๊ก
 • แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่ ) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน คลิ๊ก

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

 • สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี คลิ๊ก
 • สนามสอบในต่างจังหวัดและอำเภออื่น ๆ เว้นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี คลิ๊ก
มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558
มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

กำหนดการ 

**กรณีผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบกรุงเทพมหานคร หรือนนทบุรี หรือปทุมธานี**

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

**กรณีผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบในจังหวัดอื่น ๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธาน**

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงิน

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ของข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊ก 

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558
มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558  (22 – 25 พ.ย. 57)

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 : ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (22 – 25 พ.ย. 57)

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 26 ธ.ค. 57

>> http://www.niets.or.th/index.html <<

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558  (07-10 มี.ค.58)

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558 ตารางสอบ-GATPAT-2-58
ตารางสอบ-GATPAT-2-58

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 10 เม.ย.58

http://www.niets.or.th/

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

ประกาศ “สทศ.เพิ่มสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเปิดสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม เฉพาะการสอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 สนามสอบ ดังนี้

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน)

2. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (เขตมีนบุรี)

3. โรงเรียนปัญญาวรคุณ (เขตบางแค)

4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (เขตวัฒนา)

5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เขตบางกะปิ)

โดยผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เลือกสนามสอบ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบหากประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร ให้เข้าระบบ GAT/PAT รายบุคคล เพื่อเลือกสนามสอบดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าที่นั่งในแต่ละสนามสอบดังกล่าวเต็ม

มีปัญหาในการสมัคร

โทรสอบถาม หมายเลข 02-217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (การบริการ
ในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

มาแล้ว! ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ปี 2558

ขอบคุณข้อมูล www.tlcthai.com