สพฐ.จัดติวหนักนักเรียนทั่วประเทศหวังคะแนนสอบโอเน็ตสูงขึ้น

Home / การศึกษา / สพฐ.จัดติวหนักนักเรียนทั่วประเทศหวังคะแนนสอบโอเน็ตสูงขึ้น

เริ่มเข้มงวดเข้ามาทุกขณะแล้วค่ะ กับการศึกษาของไทยที่ตอนนี้ทาง สพฐ.จัดติวหนักนักเรียนทั่วประเทศหวังคะแนนสอบโอเน็ตสูงขึ้น ออกมาแล้ว แต่จะมีวิชาไหนและอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ…

96e1ee407ff591e4968bb4cc4bba2cf8 ok

 สพฐ.จัดติวหนักนักเรียนทั่วประเทศหวังคะแนนสอบโอเน็ตสูงขึ้น

โดย สพฐ. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดใน 225 เขตพื้นที่การศึกษาว่ามีเขตพื้นที่ไหนอ่อนในวิชาไหนบ้าง จากนั้นสพฐ.จะคัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนโอเน็ตต่ำ 25 ของเขตพื้นที่การศึกษามาจัดอบรมครูโดยจะแยกการอบรมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและจะได้เพิ่มคะแนนโอเน็ตในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น อีกทั้งจะมีการเสริมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม การเพิ่มเติมแบบฝึกหัดต่างๆ ให้นักเรียนด้วย

สำหรับการจัดติวนักเรียนทั่วประเทศ ก็เพื่อให้มีความพร้อมในการสอบโอเน็ตแต่จะเป็นการติวเข้มในสาขาวิชาที่อ่อน เช่น เขตพื้นที่ไหนอ่อนภาษาอังกฤษก็จะให้ครูสอนเสริมหรือเพิ่มเติมในตอนเย็นหรือในชั้นเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยอาจจะนำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่ามาเด็กทำเพื่อเป็นการฝึกฝนเด็กไปในตัว เป็นต้น โดยคาดหวังจะให้คะแนนกระเตื้องขึ้นส่วนสาเหตุที่นำโอเน็ตมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าสังคมนี้ใช้ตัวโอเน็ตเป็นตัววัดเด็กและโอเน็ตยังส่งผลต่อการเรียนต่อระดับชั้นต่างๆ

นอกจากนี้แล้วสพฐ.จะเน้นติวภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศโดยจะทำคู่มือภาษาอังกฤษ 100 ประโยคการสนทนาที่เด็กไทยต้องรู้แจกไปให้โรงเรียน 3 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อทำให้โรงเรียนนำไปทำสำเนาแจกจ่าย ให้กับกับนักเรียนเพื่อได้นำไปฝึกพูดหรือเป็นคู่มือให้สามารถสื่อสารในประโยคการสนทนาทั่วไปได้ ส่วนการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นการสื่อสารมากขึ้นกว่าเดิมตามนโยบายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

ข้อมูล eduzones.com