ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

Home / การศึกษา / ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
งานนี้เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองและดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก! เมื่อมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตขึ้น รวมทั้งลดการนำเข้าเกมจากต่างประเทศ ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 โดยแนวคิดนี้เริ่มมาารจากกระแสเกมสุดฮอตอย่าง Cookie Run .. ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

Cookie Run เป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีกราฟิกสวยงาม ดูทันสมัย และสร้างความท้าทายให้ผู้เล่น ทั้งแบบเล่นคนเดียวและแข่งขันกับกลุ่มเพื่อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว “เกม” ไม่ได้มีแค่เรื่องสนุกเท่านั้น เพราะหน่วยงานด้านความมั่นคง การแพทย์ และการศึกษา ยังนำเกมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการฝึกปฎิบัติงานจริง หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า Gamification (เกมมิฟิเคชัน)

อุปสรรคหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมในไทยไม่เติบโต เพราะยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้ สะท้อนจากข้อมูลของสมาคมเกมไทย ที่ระบุว่า สัดส่วนการนำเข้าเกมจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 90

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน เน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยคณาจารย์ของคณะฯ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม ซึ่งจะสอนทั้งวิชาพื้นฐาน และวิชาเฉพาะด้านเกม

ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
ม.มหิดล เปิดสอน ป.โท วิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

อยากเรียนต้องทำยังไง?

  • ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในสาขาที่เกี่ยงข้อง เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กรณีสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แม้สังคมไทยจะยังมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับเกม เนื่องจากมองว่า เป็นสื่อไร้สาระ และมอบเมาเยาวชน แต่ในความจริงแล้ว เกมมีประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล ขึ้นอยู่กับการออกแบบและนำไปใช้  หลักสูตรนี้จึงจะสอนให้นักศึกษามีจริยธรรมในการผลิตเกม รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน เป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้เวลาเรียนและทำวิทยานิพนธ์ประมาณ 1 ปี โดยค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ 4 แสน 7 หมื่นบาท ส่วนนักศึกษาไทยอยู่ที่ 2 แสน 6 หมื่นบาท และนักศึกษาบางส่วนยังอาจได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล voicetv.co.th