15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

Home / การศึกษา / 15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

Freshy Boy & Girl 2014 การประกวดหาเฟรชชี่หน้าใหม่ หนุ่มสาวหน้าตาดี พร้อมทั้งความสามารถโดดเด่น มาเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ-สาขา วันนี้ทีนเอ็มไทยมี 15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557 มาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมความหล่อ น่ารัก สวยใสกิ๊งๆ หันให้เต็มตาเลยทีเดียว ^^

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

รางวัลชนะเลิศ Freshy Boy 2014 B8 ที ชนน โกสิยพงษ์ คณะเกษตร

รางวัลชนะเลิศ Freshy Girl 2014 G3 โยมิ คิโยมิ มาซาโอกะ คณะบริหารธุรกิจ

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์

อภิชญา พานิชประเสริฐ

ภัทรดนัย กิจการเจริญสิน

อัษฎาวุฒิ ดารารุ่ง

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะสิ่งแวดล้อม

 อรอนงค์ แก้วกิติณรงค์

อัษฎาวุฒิ ดารารุ่ง

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ

คิโยมิ มาซาโอกะ

พีรณัฐ พีระธนะกุล

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะประมง

นิศารัตน์ เอี่ยมแก้ว

ศุภเศรษฐ์ เอ้งฉ้วน

(รางวัลขวัญใจชมรมศิลปะการถ่ายภาพ (KU Photos) ฝ่ายชาย)

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชนัญญา สิริจันทกุล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Freshy Girl 2014 )

สิททวี บวรจตุวิช

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์

สิริวัฒนา สิริเวชชะพันธ์

ธนพัฒน์ เกียรติสิน

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์

เจสสิก้า เคย์ เทอร์เนอร์

วุฒิกิจ เรืองภูงา 

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะเกษตร

กัลยรัตน์ ชัยวรกิจนันท์

ชนน โกสิยพงษ์

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์

ฐิรารัตน์ เกษสระ

ชูสิทธิ์ เพ็ญภักดี

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

พรชนก ยมจินดา

ดุลยวัต จันทรสูตร

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะสังคมศาสตร์

ปัญพร ศรีสวัสดิ์

(รางวัลขวัญใจชมรมศิลปะการถ่ายภาพ (KU Photos) ฝ่ายหญิง)

ธนพล จารุจิตรานนท์

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะวนศาสตร์

เกวรินทร์ สะอาดเอี่ยม 

(รางวัลขวัญใจชมรมส่งเสริมศิลปะการแสดง(DAC) ฝ่ายหญิง)

ปกป้อง พูลสวัสดิ์

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Freshy Boy / รางวัลขวัญใจชมรมส่งเสริมศิลปะการแสดง(DAC) ฝ่ายชาย)

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์

ขวัญฤทัย พันธุ์พฤกษ์

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Freshy Girl 2014 G13 / รางวัล Popular Vote Freshy Girl 2014 )

ศราวิน วิลสัน

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Freshy Boy 2014 / รางวัล Popular Vote Freshy Boy 2014  )

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์

วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ และ กิตติทัต แสนทวีสุข 

15 หนุ่มหล่อสาวสวย ดาว-เดือน ม.เกษตร 2557

ดาว เดือน ม.เกษตร ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นันท์นภัส อุทยานานนท์ และ กิตติโชติ สิงหปรีชา

ขอบคุณข้อมูล เฟซบุ๊ก องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน