ยูเนสโกพบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่แค่เมืองไทย แต่เป็นทั่วโลก

Home / การศึกษา / ยูเนสโกพบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่แค่เมืองไทย แต่เป็นทั่วโลก

เอาแล้วสิ!! เมื่อ ยูเนสโกพบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่แค่เมืองไทย แต่เป็นทั่วโลก แต่เป็นเหมือนกันทั้งโลก และพยายามหาทางแก้ปัญหา โดยตั้งเป้าส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือได้ 100%…

13209092501320909516l ok

ยูเนสโกพบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่แค่เมืองไทย แต่เป็นทั่วโลก

ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกรายงานว่า การรู้หนังสือไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิต แต่ยังช่วยชีวิตได้ด้วย เช่นการอ่านฉลากยาที่ทำให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล เช่น ระหว่างปี 2533-2552 ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่า 2 ล้านคนรอดชีวิตจากการพัฒนาการศึกษาของสตรีวัยเจริญพันธ์ที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีประชากรกว่า 781 ล้านคนทั่วโลก ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือคิดเลขได้ โดย 2 ใน 3 ของจำนวนนี้เป็นสตรีและเด็กกว่า 250 ล้านคน ที่ไม่สามารถอ่านได้ แม้แต่ประโยคสั้นๆ และปัญหา คือ ครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือ แต่กลับอ่านไม่ออก ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งในการประชุมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศญี่ปุ่นในเดิอน พ.ย.นี้จะมีการหาทางออกร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อหาทางแก้ปัญหาของโลกต่อไป

Exam
ยูเนสโกพบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่แค่เมืองไทย

จากการสำรวจข้อมูลของธนาคารโลกพบว่า อัตราการรู้หนังสือของคนไทย อยู่ที่ 94.1% ซึ่งเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มประเทศในอาเซียน ขณะเดียวกันการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็พบว่า ปี 2556 คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือ 37 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง ร้อยละ10 นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ยังระบุว่า ปี 2557 คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต 50.2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 1ใน 3 ของวัน โดยเป็นการใช้เพื่อการอ่านข่าวหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถึง 47.6% แสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันการอ่านไม่เพียงแต่เฉพาะในหนังสือเท่าานั้น ยังต้องรวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทย โดยอยากขอให้พ่อแม่ ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เล่านิทานให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ 5 นาที สมองดีตลอดชีวิต ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง ให้คนไทยอ่านออก 100%ให้ได้

และจากการเก็บข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือในปัจจจุบันล่าสุดถึงเดือน ส.ค.2557 พบว่า คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสำรวจไปแล้ว 31% ของประชากรในนกลุ่มอายุ มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 8% ซึ่งยังต้องรอผลการเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 100% ก่อน อย่างไรก็ตามม กศน.ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาคนไทยไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยอ่านได้ 100%ต่อไป

 

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com

ข้อมูล dailynews