สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

Home / การศึกษา / สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Educational Service Area) หรือ สพฐ. ได้ออกหนังสือราชการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน ออกมา โดยมีกฏข้อบังคับออกมา 4 ข้อด้วยกัน โดยเหตุที่ทาง สพฐ. ออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจาก มีข่าวในกระแสสังคมที่เผยแพร่เกี่ยวกับ การรับจ้างทำการบ้านให้เด็กนักเรียนนั่นเองค่ะ .. สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

ตามที่มีกระแสกล่าวว่า มีการรับจ้างการทำการบ้านให้นักเรียนผ่านสังคมออนไลน์ทุกประเภท โดยรับทำตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการบ่อนทำลายคุณภาพการศึกษาขอวประเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว ของให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ครูต้องมอบหมายการบ้านอย่างเหมาะสม ไม่มากและยากเกินไป ควรมอบหมายให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น เช่น โครงงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ในแง่มุมต่างๆ  ซึ่งจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตจริงมากกว่า

2.ให้ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้การบ้านของครูให้เหมาะสม และหากพบว่านักเรียนมีการลอก หรือจ้างทำการบ้านกันจริง ให้พิจารณาโทษตามระเบียบอย่างจริงจัง

3.ให้แต่ละโรงเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมแก่นักเรียนนอกเวลาเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาว่างตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนได้ช้ากว่าเพื่อน  หรืออาจจัดให้มี “คลีนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรียน” หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วงให้นักเรียนบรรลุผลตามหลักสูตร

4.ให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษา ให้ติดตามการให้การบ้านของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

แล้วเพื่อนๆ หล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง? มาแชร์ความคิดเห็นหน่อยนะคะ ^^

ขอบคุณข้อมูล ไทยพีบีเอส

สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป
หนังสือราชการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน