เด็กไทยคว้า 6 เหรียญรางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกมาครองเพิ่ม

Home / การศึกษา / เด็กไทยคว้า 6 เหรียญรางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกมาครองเพิ่ม

ปลื้มสุดๆ เมื่อเด็กไทยคว้า 6 เหรียญรางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกมาครองเพิ่ม อีกครั้ง ในการไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูเชียวา ประเทศโรมาเนีย โดยคว้ามาได้ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และเหรียญเงินประเภททีม

4

เด็กไทยคว้า 6 เหรียญรางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกมาครองเพิ่ม

โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า คณะนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2557 ณ เมืองซูเชียวา ประเทศโรมาเนีย คว้ารางวัลมาได้ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลเหรียญเงินประเภททีม 
สำหรับผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประกอบด้วย

1. นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน

2. นางสาวชนิตา ทับทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญเงิน

3. นายณวรรต สวัสดิ์ทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

4. นายกันต์กวี ศรียุทธศักดิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

5. นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

และเหรียญเงินประเภททีม

การแข่งขันฯ ครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 36 ประเทศ มีทีมแข่งขัน 50 ทีม และอาจารย์ผู้คุมทีม 78 คน อาจารย์สังเกตการณ์ 36 คน และนักเรียน 218 คน ทีนเอ็มไทยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 5 คนอีกครั้งนะคะ ยอดเยี่ยมสุดๆ

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

ภาพ : iyasa-space.blogspot.com