30 ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

Home / การศึกษา / 30 ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

แจ้งข่าวดี สำหรับน้องๆ อีกแล้วค่ะ กับ 30 ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา ของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558 น้องๆ คนไหนสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้…

20140814-1408023570.5782-1

 30 ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

โดยสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

• ฟรีค่าเล่าเรียน เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
• โอกาสในการฝึกงานพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300บาทขึ้นไปในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
• มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที*
• โอกาสในการเป็นผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก หรือผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา*
• ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
• ในกรณีที่ผู้รับทุนฯ ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด

*ตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 25 ปี มีบุคลิกภาพดี
• สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต),ปวช.(ช่างอุตสาหกรรม)
• เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
• สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7)

การเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้- 10 ตุลาคม 2557

ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.centralsmartjobs.com

ช่องทางที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ช่องทางที่ 2 : ยื่นใบสมัครกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ที่
ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์ 306 อาคาร เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email : youngretailer@central.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ 0-2103 8840, 09 0880 9604 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -18.00 น.)
https://www.facebook.com/YoungProfessionalRetailer

ภาพ : eduzones