55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

Home / การศึกษา / 55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในมหาวิทยลัยชื่อดังที่นักเรียนทั่วประเทศอยากเข้าเรียนมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีคณะ-สาขาวิชาเรียนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งด้านของอาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมถึงความอบอุ่นของรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้ที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของวัยรุ่นได้ไม่ยากเลย วันนี้ทีนเอ็มไทยมี 55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน?มาฝากเพื่อนๆ น้องๆ กันคะ ใครอยากเข้าเรียนที่นี่ลองมาดูเรื่องน่ารู้กันหน่อย ^^

55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานนามมาจากในหลวง และพระองค์ทรงแปล ความหมายว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ แปลว่า เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ซึ่งพ.ศ.2492 มศว เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร และปี พ.ศ.2497 ก็เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ก่อนมาเป็น มศว ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตครูแห่งแรกในประเทศไทย “ศรีนครินทรวิโรฒ อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด”

2. สมเด็จพระเทพฯทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ มศว

3. มศว ไม่มีจุด

4. กราฟ มศว ที่เป็นตราสัญลักษณ์ของ มศว ได้จากสมการ Y = e กำลัง x ซึ่งเป็นกราฟฟังก์ชั่นเพิ่ม มีความหมายว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬ หิ สมปตตา หรือ Education is Growth) คิดโดยศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งเป็นอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาในสมัยนั้น โดยที่คำขวัญของ มศว คือ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

5. รถโดยสารภายใน มศว องครักษ์ เรียกว่า รถกะป๊อ อิอิ

6. คำว่า “นิสิต” มศว ได้มาจากสมัยก่อนครั้งที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ได้ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนได้พักในหอพักของโรงเรียน

7. กศ.บ. คือหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยและมีอายุเท่ากับมหาวิทยาลัย

8. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯของคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นตึกที่สูงที่สุดในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งสูงถึง 17 ชั้น

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เป็นคณะที่ผลิตดารามามากกว่า 100 คนแล้ว

10. ในอดีตใครที่เรียนครูที่ มศว ถือว่าเจ๋งที่สุดแล้ววว ลองไปถามครูที่โรงเรียนดูละกัน

55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน
55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

11. เค้าเชื่อกันว่า กลอนที่อยู่ข้างใต้อนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถ้าใครท่องไม่ได้จะเรียนไม่จบ อิอิ

12. ข้อสอบมักออกว่าที่อนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น หน้าอาคารประสานมิตรยืนพักขาข้างไหน คำตอบคือ ขาข้างขวาจ้า

13. ปัจจุบันที่ มศว มีการผลิตครู 5 ปี ในทุกคณะตามวิชาเอกที่ตนสังกัดใน 6 คณะคือ ครูแนะแนว-เทคโน-ประถม จะเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ครูภาษา จะเรียนคณะมนุษยศาสตร์ ครูสังคมจะเรียนคณะสังคมศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ครูศิลปะ ดนตรี การแสดง จะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครูพลศึกษา สุขศึกษา จะเรียนคณะพลศึกษา โดยที่คนจะเป็นครูที่ มศว เดี่ยวนี้ของแท้ต้องมีคำว่า กศ.บ. 5 ปี เจ๋งป่าวอ่า

14. มศว อยู่ใกล้ตึก จีเอ็มเอ็ม มากที่สุด

15. มศว มีทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ติดมหาลัยเลย รวมทั้ง เรือ(คลองแสนแสบ) รถยนต์(ถนนอโศก) และทางอากาศมีที่จอด ฮ

16. คณะศึกษาศาสตร์ มศว เป็นคณะแรก และเป็นคณะที่ทำชื่อเสียงให้กับ มศว นอกจากนั้น ยังเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสอนวิชาชีพครูจนถึงปริญญาเอก ซึ่งเดิมทีเป็นคณะวิชาการศึกษา เมื่อครั้งที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา

17. ที่ มศว องครักษ์ ตรงอาคารบริการกลางเป็นทรง 8 เหลี่ยม เค้าเรียกกันว่า ออคตะ

18. มศว เป็นมหาวิทยาลัยที่เคยมีวิทยาเขตมากที่สุดในประเทศ คือ 8 วิทยาเขต คือ ประสานมิตร ปทุมวัน พลศึกษา บางเขน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม และสงขลา

19. มศว องครักษ์มีจระเข้เผือกด้วย ตรงสระน้ำที่วงเวียน ไม่เชื่อเชิญทุกคนไปพิสูจน์ได้

20. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตของ จุฬาฯ ขนาบโดย คณะอักษรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว
55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว

21. เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่มีคณะพลศึกษา และในอดีตคณะพลศึกษา มศว เคยตั้งอยู่ข้างๆมาบุญครอง แต่ปัจจบันได้หมดสัญญาเช่าพื้นที่กับจุฬาฯไปแล้ว แต่ป้าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา ยังคงมีให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ไปแอบยืนดูกันได้นะ 22. เค้าบอกว่า ประมาณ 72 % ของนิสิต มศว เป็นผู้หญิง

23. ครั้งหนึ่งของหอสมุด มศว เคยใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

24. สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา – แดง – สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา – สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

25. ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสาละ

26. เพลงประจำมหาวิทยาลัยคือ ศรีนครินทรวิโรฒ

27. อาคารที่เก่าที่สุดของ มศว คือ อาคาร 3 ประสานมิตร อยู่ติดสนามฟุตบอลเลยอ่า ซึ่งเคยเป็นที่ทำงานของ พณฯท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

28. มศว ประสานมิตร มีพื้นที่เพียง 90 กว่าไร แต่ มศว องครักษ์ มีพื้นที่ตั้ง 900 กว่าไร่แหนะ

29. มศว ประสานมิตร ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 23 แต่ มศว องครักษ์ อยู่ตั้งคลอง 16

30. บูม ของ มศว คือ บูม SWU

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน

31. ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตที่ มศว องครักษ์ คุณจะต้องไม่พลาด เมนูผัดโย ของโรงอาหารหอใน และ เมนูกะเพราเป็ด ที่ตลาดองครักษ์

32. กิจกรรมยามว่างของเด็ก มศว องครักษ์คือ ไปวิ่งหรือปั่นจักรยานรอบวงเวียน (จะเป็นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้) แต่กิจกรรมยามว่างของเด็ก มศว ประสานมิตร คือการออกกำลังกายที่ฟิตเนสหน้าปากซอย หรือไม่ก็ไปเดินแถวสยามหรือเอ็มโพเรียม(เดินอย่างเดียวดูนะ ไม่ค่อยซื้อ อิอิ)

33. มศว ไม่มีเกรด F แต่มีเกรด E แทน ไม่รู้มันหมายความว่าไรน่าจะหมายความว่า Empty ที่แปลว่า ว่างเปล่า หรือจะเป็นคำว่า E โง่ ดีล่ะ เหอเหอ

34. ปัจจุบันที่ดินตรงประสานมิตร มีมูลค่าเป็นหลายพันล้านแล้วนะ

35. ชุดพิธีการของ มศว คือ ชุดเทา นิสิตชายจะผูกเนคไทค์สีเทากางเกงสีเทา ส่วนนิสิตหญิงจะใส่กระโปรงทรงเอสีเทา

36. มศว เปรียบเหมือน จุฬาฯ และ ม.เชียงใหม่ในเวลาเดียวกัน คือ ที่ประสานมิตร ก็มีทั้ง บีทีเอส รถใต้ดินแหล่งชอปปิ้งมากมาย ส่วนที่ องครักษ์ ก็มีบรรยากาศดีมากๆๆเหมือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยล่ะ

37. คณะที่สาวสวยขึ้นชื่อของ มศว คงหนีไม่พ้น แพทย์ มนุษย์ สังคม และศิลปกรรม

38. คณะที่ชายหนุ่มขึ้นชื่อมากที่สุด คือ แพทย์ วิศวะ พละ สังคม อยากรู้ต้องมาลองพิสูจน์ดู

39. หอในของ มศว มี 11 หอ แต่มันมีที่ มศว องครักษ์ เท่านั้นนะ

40. คณะที่ต้องเรียนที่ มศว องครักษ์ ตลอดหลักสูตรคือ วิศวกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

55 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว ก่อนตัดสินใจเรียน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มศว

41. น้องเดียว ที่แข่งขันเกมทศกัณฑ์ครบ 200 หน้า เรียนอยู่ที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

42. รถโดยสารที่นั่งจากรังสิตมาถึงมศว องครักษ์ จะเป็นรถสีเขียว ถ้ารถคันไหนสีเขียวอ่อน จะเรียกว่า เขียวสะอื้น แต่ถ้าคันไหนสีเขียวเข้มจะเรียกว่า เขียวเทอร์โบ

43. ที่ประสานมิตรจะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสฯ แต่ที่ตลาดนัดที่องครักษ์จะมีทุกวันพุธ

44. คณะแพทยศาสตร์ มศว แรกเริ่มเดิมทีเรียนร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลม.มหิดล ปัจจุบันคณะแพทย์ มศว มีอายุ 21 ปีแล้ว
45. มศว เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูมากที่สุดในประเทศตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแล้วนะ ไปแอบถามครูที่โรงเรียนได้เลย ส่วนมากจบ กศ.บ. จา

วิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือไม่ก็ มศว กันทั้งนั้น

46. คณะที่ตึกสูงที่สุดในประสานมิตร คือ คณะวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าตึกที่สูงสุดที่องครักษ์คงไม่พ้นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯคณะแพทยศาสตร์

47. ที่พักร้อนของเด็กประสานมิตร ก็คงเบเกอรี่ มศว หรือไม่ก็หอสมุด แต่ถ้า องครักษ์ก็ต้องหอสมุดหรือห้องดูทีวีประจำหออ่าแอร์เย็นสุดๆ

48. ที่ประสานมิตรจะมีตึกไข่ดาว เหตุที่เรียกเพราะเป็นตึกที่ตรงกลางเป็นเหมือนไข่แดงและรอบๆเป็นไข่ขาว แต่ปัจจุบันทำหลังคาครอบไปหมดแล้ว

49. ถ้าลองสังเกตดีดี มศว เกือบทุกตึกจะต้องเป็นหลังคาสีแดงทั้งประสานมิตรและองครักษ์ แต่มีตึกของคณะวิศวะที่เป็นสีอื่นอยู๋ตึกนึงอยากรู้ไปดูเองที่องครักษ์นะ และข้อสุดท้าย มศว หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยที่เราชาวนิสิต มศว ต่างภูมิใจในเกียติและศักดิ์ศรีมายาวนานตั้งแต่ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และมาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาจนถึงปัจจุบัน

50. วิทยาลัยน้องใหม่ คือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพิ่งเปิดใหม่ เป็นการเรียนระบบ 2 ภาษา เน้นทางด้านการแสดง-กำกับภาพยนต์-ธุรกิจไซเบอร์ นับว่าทันสมัยสุดๆ แต่ค่าเทอมก็แพงนิดนึงนะ 40,000 บาทต่อ 1 เทอม ซึ่งขณะนี้ตึกใหม่มูลค่าหลายร้อยล้านก็กำลังจะสร้างแล้วเสร็จ อยู่ที่ มศว ประสานมิตร

51. วิศวะชีวการแพทย์ มศว ก็เป็นวิชาเอกน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เช่นกัน

52. แห่งแรกของประเทศไทยที่เกิด ณ มศว- ต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ ไทย

 • วุฒิทางด้านการผลิตครูในระดับอุดมศึกษาเป็นที่แรกของ ประเทศไทย
 • ให้วุฒิทางด้านการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกเป็นแห่งแ รกของประเทศไทย
 • ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มศว ทำการสอนด้านการศึกษาพิเศษเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 • ภาควิชาการบริหารการศึกษา มศว ก็ทำการสอนด้านบริหารการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเช่ นกัน ผ.อ.โรงเรียนส่วนใหญ่ของปริญญาโท บริหารการศึกษา มศว ทั้งนั้น
 • จิตวิทยา มศว
 • ศัพท์คำว่า สัมมนา เริ่มใช้แห่งแรก ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร(ปัจจุบันคือ มศว
 • และอื่นๆอีกมากมาย

53. จิตวิทยาที่ มศว นับว่าเป็นจิตวิทยาการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วที่ มศว ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหลายที่ ได้แก่

 • ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 • ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 • สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 • บัณทิตวิทยาลัยบัณทิตวิทยาลัย

54. โครงการหัวเราะบำบัด โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว นับเป็นโครงการแห่งแรกของโลกที่ใช้การหัวเราะบำบัดเข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ใครสนใจหรือเครียดๆ ก็เชิญได้น้า

55. คณะที่เปิดสอนในปัจจุบัน คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน มีทั้งหมด 14 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สำนัก คือ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะธรรมนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 • บัณฑิตวิทยาลัย

และคณะที่กำลังจะจัดตั้งในอนาคตคือ คณะธรรมนิติศาสตร์ คือคณะที่เรียนเกี่ยวกับนิติศาสตร์แต่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมทางด้านการใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม

ที่มา : http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=medswu23&id=38
http://webboard.playpark.com/showthread.php?54117-%CD%A7%C7%A1%D1%BA