ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้

Home / การศึกษา / ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้

หนังสือ “ชาตินิยม ในแบบเรียนไทย” นี้กำลังถูกนำกลับมาตีพิมพ์อีกเป็นครั้งที่ 2 (ตีพิมพ์ครั้งแรกปี?2009) ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงใหม่ ทีนเอ็มไทยเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นหลายๆคน คงยังไม่เคยเห็นหรือได้อ่านกัน ซึ่งเนื้อหาภายในชี้ให้เห็นว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนอย่างไรในการปลูกฝังเรื่องชาตินิยม ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่การสร้าง “ชีวประวัติของชาติ” ในสมัยรัชกาลที่ 4?หนังสือเล่มนี้หลายคนให้ความสนใจและตั้งตารอ หามาอ่านกันอย่างล้มหลาม ?คาดว่าจะออกมาสู้สายตาเราๆ?ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้คะ .. ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้

“ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” หนังสือที่มี อ.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ เป็นผู้เขียน?อ.สุเนตร?นั้นเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แด่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2552 โดยสำนักพิมพ์มติชน ความหนา 268 หน้า ราคา 240 บาท มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เป็นผู้สนับสนุนการวิจัย
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ต้นเดือน ก.ค. 57 นี้
อ.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่?เนื้อหาภายในชี้ให้เห็นว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนอย่างไรในการปลูกฝังเรื่องชาตินิยม ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่การสร้าง “ชีวประวัติของชาติ” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกำหนดภาพลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในด้านลบ ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงปี 2470-2480 และจนถึงปัจจุบัน

ไล่เรียงมาในบทต่างๆ ตั้งแต่บทนำ, “อุษาคเนย์ : พลวัตการรับรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน” มี อ.สุเนตรและรัตนพร พวงพัฒน์ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้เขียน ที่ชี้ให้เห็นว่า ลัทธิชาตินิยมมีส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในรัฐและทำให้เกิดจิตสำนึกว่ามีประเทศรอบข้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้

“พม่าในแบบเรียนของไทย” มี อ.นิตยาภรณ์ พรมปัญญา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อ.มาโนช พรหมปัญโญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้เขียน ทำให้เห็นว่า คนไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพม่าจำกัดอยู่แต่เรื่องของการเป็นศัตรูกัน

“ลาวในแบบเรียนของไทย” มี อ.กรกิต ชุ่มกรานต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้เขียน อธิบายให้เห็นว่า ลักษณะการรับรู้เกี่ยวกับลาวในแบบเรียนของไทยนั้นจะมีลักษณะว่า ลาวมีสถานะต่ำกว่าไทย

“กัมพูชาในแบบเรียนของไทย” มี อ.ธิบดี บัวคำศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้เขียน และ “มาเลเซียในแบบเรียนของไทย” มีชปา จิตต์ประทุม นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เขียน

บทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ว่า “หนังสือเล่มนี้มุ่งตีแผ่ให้เห็นปัญหาในสังคมไทยว่าด้วยระดับความรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจที่สังคมไทยมีต่อประเทศรอบข้างในอุษาคเนย์”

ผลการศึกษา ซึ่งนำมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ ชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้เกิดช่องว่างระหว่างองค์ความรู้กับอุษาคเนย์ในโลกของความเป็นจริง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในภาคประชาชน ลองอ่าน “ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” แล้ว น่าจะช่วยปรับทัศนคติที่คนไทยมีต่อประเทศรอบข้างได้มาก และหากมีผลจนถึงขั้นปรับหลักสูตรที่ใช้ในการสอน ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ..

ขอบคุณข้อมูล?http://www.dekchildkong.com/2011/03/blog-post_8383.html#.U5kr9fl_tG