3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test

Home / การศึกษา / 3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test

อย่างที่ teen.mthai ได้เคยแนะนำ?7 เทคนิคทำข้อสอบ IELTS?และ?เคล็ดลับการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเต็ม?ไปแล้ววันนี้มีเคล็ดลับความรู้ดีๆเกี่ยวกับ ?3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test มาฝากกัน ไปดูซิว่าถ้าจะสอบเพื่อนๆจะต้องรู้และเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ^^

3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test teen.mthaiexm_take_ielts_with_british_council01_656px

3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test

การสอบ Speaking test หรือ การสอบพูดในการสอบ IELTS เป็นการทดสอบความสามารถของคุณในการสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาในชีวิตประจำวันหรือบทสนทนาภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดมาให้ในแต่ละคำถาม คุณจะถูกถามโดยผู้คุมสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง โดยบทสนทนาทั้งหมดของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ทั้งหมด ซึ่งใช้เวลาในการสอบประมาณ 11-14 นาที?โดยการสอบพูดนี้ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งเป็นการทดสอบบทสนทนาทั้งแบบทั่วไปและการศึกษา โดย :

 • ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว (4-5 นาที)

ผู้คุมสอบจะแนะนำตัวเองและถามกลับเกี่ยวกับตัวคุณและเพื่อรับรองสถานะของคุณ (อย่าลืมที่จะจำเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอร์ตไปด้วย)
โดยผู้คุมสอบจะถามปัญหาทั่วไปอย่างเช่น บ้านเกิด, ครอบครัว, งาน, การเรียนหรืองานอดิเรกต่างๆ

 • ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ได้รับ (3-4 นาที)

ผู้คุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ เมื่อคุณเลือกบัตรคำถามได้แล้ว คุณจะมีเวลาประมาณ 1 นาทีในการเตรียมตัวถึงสิ่งที่คุณจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ซึ่งคุณจะได้รับปากกาและกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆในการพูด
หลังจากนั้น คุณจะมีเวลา 2 นาทีในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณได้รับ อย่าลืมที่จะพูดถึงประเด็นสำคัญที่โจทย์กำหนดไว้ด้วย นอกจากนี้ผู้คุมสอบอาจจะถามคุณอีก 1-2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆได้

 • ส่วนที่ 3 การสนทนา (4-5 นาที)

ผู้คุมสอบจะถามคุณเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม, การใช้คำศัพท์, การเรียบเรียงความคิด, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแสดงวิสัยทัศน์

3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test teen.mthai
3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test

โดยสิ่งที่ถูกทดสอบนั้น จะแบ่งออกเป็นการทดสอบความสามารถหลัก 4 ด้านด้วยกัน คือ

 • ความคล่องแคล่วและความสัมพันธ์ : โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดและเรียบเรียงออกมาผ่านการพูดที่คล่องแคล่วและถูกต้องสัมพันธ์กัน
 • คลังคำศัพท์ : โดยคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กว้าง และทราบถึงวิธีการเลือกใช้ในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
 • ขอบเขตทางหลักภาษา : โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดผ่านการใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์
 • ความถูกต้องและการออกเสียง : โดยคุณจะต้องมีความสามารถในการใช้เสียงและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

3 ข้อเตรียมพร้อมสอบ IELTS Speaking test teen.mthaiielts-speaking-tips

นอกจากนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงคำตอบและแนวคิดของคำถามที่คุณอาจจะเจอในการสอบ IELTS เรายังมีหัวข้อและตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถฝึกได้ที่บ้านของคุณเองด้วย?มาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง

หัวข้อทั่วไป

 • What is the meaning of your name?
 • Does your name affect your personality?
 • Which is your favourite colour?
 • Do you think colours influence our life? How?

หัวข้อเกี่ยวกับประเทศหรือบ้านเกิดของคุณ

 • Let?s talk about your home town or village.
 • What kind of place is it?
 • What?s the most interesting part of your town/village?
 • What kind of jobs do the people in your town/village do?
 • Would you say it?s a good place to live? (Why?)
 • What are the differences in accent between your hometown and (another city in your country)?
 • What is the character of the people like in your hometown?
 • What is people’s favourite food in the region where you live?
 • Do you think that people have enough time for leisure now?
 • Are there any historic monuments in your region?
 • Tell me something about a national festival in your country.
 • What places in your home city or town should a foreigner visit?

หัวข้อเกี่ยวกับที่พักอาศัย

 • Let?s move on to talk about accommodation.
 • Tell me about the kind of accommodation you live in?
 • How long have you lived there?
 • What do you like about living there?
 • What sort of accommodation would you most like to live in?

หัวข้อเกี่ยวกับการแต่งงาน หรือ ครอบครัว

 • Describe a traditional wedding ceremony.
 • How have weddings changed in recent years?
 • Are there any traditions concerning the birth of a baby?
 • Are the traditional roles within the family changing?
 • Is it acceptable for couples to live together without marrying?
 • Why is the divorce rate increasing so rapidly? Is it a problem?
 • What is your opinion of the planning family policy?
 • Do women still have too heavy a burden in their day to day life?

หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน

 • Describe a typical working day for you
 • How do you see yourself in ten years time?
 • If you had the opportunity to change your job, what would you do instead?

หัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา

 • Who should bear the responsibility for payment of tuition fees?
 • What can be done to improve education in rural areas?
 • Have recent changes affected your job in any way?
 • Will any possible future changes affect your job in any way?
 • Do you agree with private education? Why?
 • What can be done to close the gap between urban and rural areas?
 • If you had the power, what changes would you carry out within education?

ข้อมูลโดย?ratnang tulawan-?hotcourses.in.th