Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา

Home / การศึกษา / Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา

Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ ! แค่ฟังชื่อผ่านๆก็น่าสนใจแล้ว โดยเฉพาะเพื่อนๆ คนไหนที่รักการท่องเที่ยว ทะเล ธรรมชาติ และต้องการไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ สาขานี้ก็น่าสนอยู่นะ อยากรู้แล้วสิว่า?Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา น่าเรียนยังไงต้องไปติดตามกันคะ ^^

Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา teen.mthai

Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา

Oceanography หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ?สมุทรศาสตร์? นั้น เป็นสาขาที่แตกออกมาจากสาขาโลกศาสตร์ ที่เน้นไปที่การศึกษาชีวิตใต้น้ำ โดย Oceanography จะเป็นการเรียนผสมระหว่าง ชีววิทยา, เคมี, ธรณีวิทยา และกายภาค ที่เกี่ยวกับชีวิตใต้น้ำ? ซึ่งสาขานี้มักจะเป็นที่สนใจของนักเรียนที่สนใจเกี่ยววิทยาศาสตร์เชิงธรรมชาติและภูมิศาสตร์

การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา Oceanography ทำให้คุณมีโอกาสในเป็น?ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสร้างชีวิตใต้น้ำ?เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือปลาต่างๆ? ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์หรือตกอยู่ในอันตราย? อีกถึงยังสนใจไปถึงเรื่องของกิจกรรมทางธรรมชาติและเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อท้องทะเลด้วย เช่น การรั่วไหลของน้ำมัน ที่นำไปสู่การตายของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและมลพิษทางทะเล

Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา teen.mthai

?University of South Florida

ตัวเลือกการเรียน?Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา

  • ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญมากต่อการเรียนในสาขานี้? โดยบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโอกาสใน?การสำรวจ, ทดลอง, เรียนรู้และทำวิจัย?มากกว่าเพราะมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่า? นอกจากนี้ปัจจัยในเรื่องของความใกล้กับสถานที่สำคัญๆ อย่างเช่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, ศูนย์วิจัย, พิพิธภัณฑ์ และห้องทดลองต่างๆ
  • อย่างไรก็ตามมีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขา Oceanography และมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล อย่างเช่น University of South Florida?,?University of Maine?,?Florida State University?,?University of Delaware??และอื่นๆอีกมาก
  • ในระหว่างที่เรียน คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ underwater volcanoes, the greenhouse effect, eddy systems, ภาวะแห้งแล้ง, น้ำท่วม, นิเวศวิทยาทางทะเล และกฎหมาย? และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว คุณยังสามารถเลือกสาขาที่ต้องการเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น?? นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสร้างทักษะและความรู้อื่นๆให้คุณด้วย เช่น คอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์, การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา ที่ช่วยในการทำงานในอนาคต

National Oceanographer Centre

การทำงาน?Oceanography สาขาสมุทรศาสตร์ในอเมริกา

มีองค์กรมากมายที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับ Oceanographers เพื่อทำโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาชีวิตสัตว์น้ำ? โดยหนึ่งในนั้นก็คือ?National Oceanographer Centre หรือ NOC??โดย NOC ไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยและการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและการจ้างงานอีกด้วย

Oceanographers สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะงานในตำแหน่งอะไร? ไม่ว่าจะเป็น coastal engineer, aquatic scientist, data analyst, surveyor, water resource manager หรือ environmental consultant เพราะเนื่องจากมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การสื่อสารและการจัดการได้เป็นอย่างดี? นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสาย administration, retail และ coordination ก็ได้ด้วยเช่นกัน

เรียบเรียง teen.mthai อ้างอิง?hotcourses