วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

Home / การศึกษา / วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

 

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

รู้หรือไม่? แรกเริ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 8 วิทยาเขต?อยู่ที่?จ.สงขลา ,จ.มหาสารคาม,จ.ชลบุรี,จ.พิษณุโลก และได้แยกตัวยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยจังหวัดต่างๆ ซึ่ง?มศว สงขลา?เป็นวิทยาเขตแห่งสุดท้ายที่แยกตัว ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ หลังจาก ม.บูรพา ม.นเรศวร และยุบรวม มศว ในส่วนกลางเป็นวิทยาเขตกลาง และยกฐานะ มศว มหาสารคาม เป็น ม.มหาสารคาม

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง วารสารวิชาการ มศว บางแสน ,?wikipedia.org/wikiมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?,bloggang.com/mainblog.php?id=koratdong&month=29-06-2010&group=7&gblog=11 ,?lib.buu.ac.th ,?thaimisc.pukpik.com ,msufineart.com,?edservice.oop.swu.ac.th ,?gimyong.com

4 วิทยาเขตในกรุงเทพ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (พ.ศ. 2536 ยุบวิทยาเขตปทุมวัน )
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา (พ.ศ. 2532 ยุบวิทยาเขตพลศึกษา กลายเป็น คณะพลศึกษา ส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (พ.ศ. 2536 ยุบวิทยาเขตบางเขน?)

( วันที่ 3 มิถุนายน 2523 ได้มีมติ ให้ยุบรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาเขตพลศึกษา , วิทยาเขตปทุมวัน และ วิทยาเขตบางเขน รวมกับ??มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบัน )

4 วิทยาเขต ต่างขังหวัด

หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายพื้นที่ไปที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539?ตาม?teen.mthai.com ไปย้อนอดีต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?ยุคพ่อแท่เรายังจีบกัน กางเกงเอวสูง แดงไบเลย์โคตรหล่อ

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
 •                                                                         มศว บางแสน เดิมชือว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 • เป็นหนึ่งในสองวิทยาเขตแรกที่ตั้งขึ้น ในปี?พ.ศ. 2498
 • 2517?พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
 • 2533 ยกฐานะเป็น?มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่นและสีประจำรุ่น
 • สีประจำวิทยาเขต เทา-ทอง

 

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
 • มศว มหาสารคาม เดิมชือว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
 • จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2511
 • พ.ศ. 2517 พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
 • 9 ธันวาคม 2537 สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สีประจำวิทยาเขต เทา-เหลือง

 

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

 

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน
8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน

 

 

 • จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2511
 • 2539 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สีประจำวิทยาเขต เทา-ฟ้า

 

8 วิทยาเขต มศว สมัยก่อน0

โรงละครเปิด ” ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มศว สงขลา ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2523?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิสิตปีการศึกษา 2523 ใช้สถานที่แห่งนี้ ในช่วงเย็นหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • ปี 2523 เป็นปีที่ ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ภาคใต้ ยกฐานะเป็น สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • ปี 2529 สถาบันทักษิณคดีศึกษายังอยู่ภายใน มศว.สงขลา (ภายหลังย้ายไปสร้างใหม่ที่เกาะยอ)

อีกงานหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดนตรีไทยโรงเรียนมัธยม ก็คือ งานส่งเสริมดนตรีไทย ภาคใต้ ที่จัดเป็นประจำทุกปีครับ โรงเรียนต่าง ๆ ในภาคใต้จะส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวด ณ หอประชุม มศว สงขลา เชิญกรรมการตัดสินระดับชาติจากส่วนกลางมาร่วมด้วย