นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี อาเซียน เกร็ดความรู้ โรงเรียน

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

Home / การศึกษา / การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

“วันทยาหัตถ์ ” เสียงพร้อมบอกทำความเคารพของชาว ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่ทราบหรือไม่ว่า ในประเทศอาเซียน เพื่อนบ้านของเราก็มี กิจการลูกเสือเหมือนๆ กัน และก็มีการกระชับสัมพันธ์เหล่าลูกเสือในอาเซียนมาแล้วหลายๆ ครั้ง เช่นงาน ASEAN Scout Jamboree ที่เคยจัดขึ้นใน ฟิลิปปินส์ ปี 1994, อินโดนีเซีย ปี 2008, สิงคโปร์ ปี 2010 เป็นต้น และค่ายสัมพันธ์ลูกเสือ เช่นงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระชับมิตรอันดีระหว่างลูกเสือจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากภูมิภาคต่างๆ ของไทย และ ลูกเสือจากมาเลเซีย,ลูกเสือจากอินโดนีเซีย

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

ลูกเสือบรูไนดาลุสซาราม

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน
การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

เนตรนารีไทย และ เนตรนารีมาเลเซีย

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

เนตรนารีเวียดนาม

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน
การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

ลูกเสือฟิลิปปินส์

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

ผู้บำเพ็ญประโยชน์กัมพูชา

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน
การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

ลูกเสือเนตรนารีสิงคโปร์ และ ลูกเสือเนตรนารีอินโดนีเซีย

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

เนตรนารีอินโดนีเซีย

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน
การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน
การแต่งกาย ลูกเสือ-เนตรนารี ประเทศอาเซียน

ลูกเสือเนตรนารีประเทศอาเซียน
ตราลูกเสือลาว (ในอดีต)

ส่วน พม่าและลาว ก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสมัยก่อนเหมือนกัน แต่หายไปด้วยสภาพทางการปกครอง ซึ่งยังไม่ทราบว่าพม่า และลาวจะมีการฟื้นฟูกิจการลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือไม่?

ครั้งแรกของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพ ลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมลูกเสืออาเซียน เพื่อความร่วมมือในภาคพื้น (ASARC : ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) ในปี 2556 รวมลูกเสืออาเซีน และเอเชีย-แปซิฟิก กว่า 7,000 คน ชูแนวคิด “Gathering for Peace” “ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ”

เรียบเรียง teen.mthai.com อ้างอิง  thanomsri.ac.th ,inggawulandari.blogspot.com, facebook.com/pages/Brunei-Scout-Association-PPNBD/310965002265755