จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

Home / การศึกษา / จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

วันนี้พี่ๆ teen.mthai.com จะมาแนะนำน้องๆที่ จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี ในชั้นม.4 ขึ้นไปจะเรียนสายอะไร หลายคนอาจจะกำลังสับสน ไม่รู้ว่า สายที่เราจะเลือกเรียนต่อนั้น จะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ มีแนวโน้มการเรียนจบแล้วต่อคณะอะไรได้บ้าง ? ไม่ต้อง งง อีกต่อไปเพราะทีนเอมไทย จะมาไขข้อข้องใจ แผนการเรียนสายสามัญเรียนต่อมหาวิทยาลัย ให้เองคะ ^^

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

โดยหลักๆแล้ว แผนการเรียนสายสามัญ จะมี 4 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่

 • แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • แผนการเรียน ศิลป์-คณิต (ศิลป์-คำนวน)
 • แผนการเรียน ศิลป์ ? ภาษา
 • แผนการเรียน ศิลป์ ? ธุรกิจ

เหตุผลที่ต้องใส่ใจกับการเลือก แผนการเรียน

 • เราต้องอยู่กับมันไปถึง 3 ปี ถ้าเรียนแล้วไม่ชอบ น้องๆ อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายซากได้
 • ถ้าเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ก็ส่งผลต่อเกรดรวม ซึ่งเป็นผลลูกโซ่ไปถึงการเข้าเรียนในอนาคต
 • บางคณะในมหาวิทยาลัยกำหนดแผนการเรียนในระดับม.ปลาย ไว้ โดยเฉพาะรับตรงที่จะกำหนดค่อนข้างเยอะ
 • ถ้าจะขอย้ายสายอาจจะลำบาก บางที่ก็ย้ายไม่ได้ ต้องเข้า ม.4 ใหม่

เรียบเรียง teen.mthai.com อ้างอิง cpw.ac.th ,eduzones.com, gplusacademy.com

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี ??

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต

น้องๆต้องมุ่งเน้นใน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษา น้องๆที่ต้องการเลือกแผนการเรียนนี้ควรมี ความสามารถพื้นฐานในด้าน

 • การคิดคำนวณ
 • มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ
 • สามารถอธิบายเหตุผล
 • วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
 • เข้าใจภาษา
 • ตีความ
 • สื่อความหมายได้ดี
 • ตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการ การมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม

เรียนสายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลายคณะเลยค่ะ คงเป็นคณะในฝันของน้องๆหลายคนเลยใช่ไหมเอ่ย

 • แพทยศาสตร์ – พยาบาลศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์ – สาธารณสุขศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์ – ทันตแพทย์ศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์ – กายภาพบาบัด

1.2 มาดูที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ นี่ก็มีหลากหลายคณะให้เลือกเหมือนกันค่ะ

 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลังงานและวัสดุ
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ทรัพยากรธรรมชาติ?

1.3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ?

1.4 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์?สำหรับน้องๆฝันอยากสร้างตึกออกแบบ ซึ่งคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 กลุ่มเกษตรศาสตร์ อย่าเข้าใจผิดว่าจบเกษตรแล้วต้องทำนาทำไร่นะคะ ไม่ใช่อย่างที่คิดพี่ว่าคณะนี้จัดได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียว ซึ่งแบ่งได้คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • เกษตรศาสตร์
 • ประมง
 • วนศาสตร์
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีอาหาร

1.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

 1. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 2. การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม?

1.7 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมใครที่รักการสอน ขอแนะนำคณะนี้เลยค่ะ^^

1.8 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑณศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

1.9 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 คณะนี้น่าสนใจเช่นกันค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะ เหมาะกับเด็กศิลป์ภาษามากที่สุด แต่คนที่เรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนได้ไม่มีปัญหาค่ะ

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

2. มาดูกันต่อที่ แผนการเรียนศิลป์ ? คณิต

น้องๆต้องเน้นใน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษา ดังนั้นน้องๆที่จะเลือกเรียนแผนนี้ ควรจะต้องมีความสามารถพื้นฐาน

 • ด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านภาษา
 • การคิดวิเคราะห์ด้านจินตนาการ
 • พื้นที่ ระยะทาง ขนาด ทรวดทรง
 • ด้านการจดจำรายละเอียด เป็นหลักนะคะ ^^

เรียนสายศิลป์-คณิต เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

2.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สายนี้น้องๆก็ยังสามารถเข้าเรียนต่อในสาย?ได้ในคณะ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

2.2?กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์?

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

2.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรมและภาพพิมพ์

2.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์ – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์ – โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์ – วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนสาสตร์?
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

3. แผนการเรียนศิลป์ ? ภาษา

สายนี้จะมุ่งเน้นให้น้องๆเรียนใน กลุ่มวิชาสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ดังนั้น น้องๆที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรจะมีความสามารถพื้นฐานทางด้าน

 • การใช้และความเข้าใจภาษา
 • การจดจำรายละเอียดต่าง ๆ
 • เหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-ภาษา เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

3.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ได้แก่

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

3.2 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

3.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรมและภาพพิมพ์

3.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี
จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

4. แผนการเรียนศิลป์ ? ธุรกิจ

มุ่งเน้นให้น้องๆเรียนใน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนั้น น้องๆที่เรียนแผนการเรียนนี้จึงจำเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานใน

 • ด้านการใช้และเข้าใจภาษา
 • การจดจาสิ่งต่าง ๆ
 • มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-ธุรกิจ เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

4.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์

4.2 กลุ่มบริหารธุรกิจ และ การจัดการท่องเที่ยว

4.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรมและภาพพิมพ์?

เรียบเรียง teen.mthai.com อ้างอิง cpw.ac.th ,eduzones.com, gplusacademy.com