ประวัติ เกร็ดความรู้ โรงเรียน โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนเก่าแก่ที่สุด

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง

Home / การศึกษา / โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง

เพื่อนๆ รู้กันไหมว่า ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนในแบบปัจจุบันนี้ สมัยก่อนเขามีการจัดตั้งอย่างไร วันนี้ teen.mthai มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ไม่ใช่แค่โรงเรียน ชาย-หญิง เท่านั้นนะคะ ยังมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาอีกมายมาฝากเพื่อนๆ กันด้วยคะ

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mthai

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง

ที่เพื่อนๆ teen.mthai รู้กันดีอยู่แล้วว่า การศึกษา การก่อตั้งโรงเรียน เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ และสืบเนื่องจากการมีชาวต่างประเทศ ได้เริ่มเข้ามาติดต่อ ทางสัมพันธไมตรี ทางการค้า และเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นำวิทยาการต่างๆ ของชาวตะวันตก ก็ได้เข้ามาเผยแพร่มากขึ้น

 • เริ่มมีการสอนหนังสือภาษาอังกฤษ ขึ้นในพระบรมมหาราชวังแก่เชื้อพระวงศ์ฝ่ายใน และนอกจากนี้ ยังมีการเรียนวิชาการต่างๆ เช่น การต่อเรือกำปั่น วิชาแพทย์ วิชาเครื่องจักรกล การเดินเรือ และการถ่ายภาพ เป็นต้น
 • ในขณะเดียวกัน ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ นั่นเอง คณะมิชชั่นนารีโดยการนำของหมอบรัดเลย์ ได้นำเอาการพิมพ์หนังสือ และเครื่องพิมพ์เข้ามาในประเทศสยาม จึงได้ มีการพิมพ์หนังสือภาษาไทยขึ้น ออกจำหน่ายจ่ายแจก แก่ประชาชนทั่วไป และแบบเรียนภาษาไทยอย่าง จินดามณี ประถม ก กา ประถม มาลา ก็ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงได้แพร่หลาย และสะดวกขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา (หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย คือ จินดามณี ต่อมามีเพิ่มอีก 2 เล่ม คือ ประถม ก กา และ ประถม มาลา )
 • ทรงโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ “โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก” ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ”

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mthai

โรงสกูล (School) หรือ โรงเรียนหลวง โรงเรียนแรกของเมืองไทย

 • หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขึ้นครองราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช 2411 ต่อมาอีกไม่กี่ปี ในปีพุทธศักราช 2414 พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ ให้ ตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม สถานที่ดังกล่าวนี้ คือ โรงสกูลหลวง (โรงเรียนหลวง) และ โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ
 • โรงสกูลหลวง ตั้งอยู่ข้างโรงละครเก่าในสนาม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยครูใหญ่คนแรกก็คือ หลวงสารประเสริฐ ปลัดกรมอาลักษณ์ (นามจริง “น้อย อาจารยางกูร ต่อมา ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระศรีสุนทรโวหาร”) และโปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษสำหรับสอนภาษาอังกฤษ ให้กับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และหม่อมเจ้าต่างกรม ที่ทรงได้เรียนภาษาไทยแล้ว โดยตั้งอยู่ที่ตึกสองชั้น ข้างประตูพิมานไชยศรี ด้านทิศตะวันออก มีนายฟรานซิส ยอร์ช แปเตอร์สัน เป็นครูผู้สอน

โรงเรียนสวนนันทอุยาน (กำเนิด “โรงเรียน” ที่มีคุณลักษณะ เป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง)

 • ต่อมาเมื่อนาย ฟรานซิส ยอร์ช แปเตอร์สัน ครูสอนภาษาอังกฤษ กราบทูลฯ ขอลากลับยุโปร ในปีพุทธศักราช 2419 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จึงต้องเลิกไป จนกระทั่งในปี พุทธศักราช 2422 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม่ ณ พระราชวัง นันนทอุทยาน เรียกชื่อว่า “โรงเรียนนันทอุทยาน” หรือ “โรงเรียนสวนนันทอุยาน” โดยโปรดฯ ให้หมอแมคฟาร์แลนด์ (S.G. Mc. Farland) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวน 8 ท่าน ทำหน้าที่ควบคุม ดูและจัดการ และนี่คือกำเนิด “โรงเรียน” ที่มีคุณลักษณะ เป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง แทนการเรียนตามวัด หรือบ้าน อย่างที่เคยเป็นมา

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai1322472158

โรงเรียนวัดแห่งแรกของไทย

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่ง แต่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสำหรับราชนิกูลหรือบุตรหลานของข้าราชการ พระองค์จึงได้ทรงโปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น เพื่อให้บุตรหลานของเหล่าราษฎรได้เล่าเรียน

 • ในปี 2427  ที่ได้ มีการตั้งโรงเรียนเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนหลวง สำหรับราษฎร ขึ้นตามวัดหลายแห่งทั้งในพระนคร และตามหัวเมืองสำคัญ ๆ ดังนั้น โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกจึงถือกำเนิดขึ้น ที่กรุงเทพฯ นี่เอง ณ วัดมหรรณพาราม ถนนตะนาว ตำบลเสาชิงช้า อำเภอพระนคร โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร แห่งแรกนี้ ก็คือ “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” หรือ “โรงเรียนวัดมหรรณพ์” โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาแบบสหศึกษา

(ประเพณีไทยเรา ชอบส่งลูกหลานไปเป็นลูกศิษย์พระที่วัด การตั้งโรงเรียนในวัด จึงเป็นการปลูกฝังให้ราษฎรส่งบุตรหลานของตน เข้ามาเรียนหนังสือ โดยไม่มีความรังเกียจโรงเรียน)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (เอกชน)

เพื่อนๆเคยได้ยินและรู้จัก โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร กันบ้างรึเปล่า ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 สถาบันของประเทศไทยคะ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ นั่นเอง ..

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Bangkok Christian College หรือ BCC) เป็นโรงเรียน (เอกชน) เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2395 (ค.ศ. 1852) โดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน?ถือเป็น โรงเรียนชายล้วนแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (รัฐบาล)

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Suankularb Wittayalai School หรือ S.K.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2425

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin School /ท.ศ. หรือ DS) ได้รับการสถาปนาจาก องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ด้วยพระราชปรารภที่จะทำนุบำรุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็ว จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดการศึกษาสำหรับราษฎรขึ้น โดยมีตึกเรียนหลังแรก (ตอนแรกนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่วัด) ได้รับการออกแบบให้มีศิลปะเป็นแบบโกธิคซึ่งถือว่าเป็นอาคารศิลปะโกธิคยุคแรกและมีที่เดียวในประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้านริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ และในการนี้ พระยาโชฏึกราชเศรษฐี ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนขึ้นด้านข้างของตึกเรียนหลังแรกอีกด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญ ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนของชาวยุโรปแห่งแรกในประเทศไทย (เอกชน)

 • โรงเรียนฝรั่งโรงแรกๆ คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College หรือ AC) เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (โรงเรียนเอกชน) ก่อตั้งโดยโดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกในประเทศไทย (เอกชน)

ในเรื่องการศึกษาของหญิงไทย แต่เดิมไม่นิยม ที่จะให้สตรี เล่าเรียนทางหนังสือ นอกจากจะเรียนรู้ในเรื่อง ของการบ้านการเรือน เท่านั้น จะมีสตรีที่เล่าเรียนความรู้ ในด้านหนังสืออยู่บ้าง ก็เฉพาะสตรีชั้นสูงในรั้วในวังเท่านั้น จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังรัชกาลที่ 4 จึงได้มีการยอมรับที่จะให้สตรีสามัญ สามารถเล่าเรียนทางหนังสือ เกิดขึ้น

 • “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2417 โดยคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน เป็น โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ ก็คือ “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”นปัจุบัน
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy) ตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110
 • เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนหญิงแห่งแรกในประเทศไทย (รัฐบาล)

 • พ.ศ.?2440 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี” ขึ้น จากพระนามเดิมของพระองค์ ตรงบริเวณที่เป็นวัง ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ข้างโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาดในเวลานี้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนไป-กลับ
 • ต่อมา พ.ศ. 2444 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม “โรงเรียนบำรุงสตรีวิชา” โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรก เปิดทำการสอน สถานที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ บ้านเดิมของขุนหลวงพระยาไกรสีห์ (เปล่ง เวภาระ) ที่ตำบลบ้านหม้อ (ภายหลัง โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี ได้ยุบรวมกับโรงเรียนบำรุงสตรีวิชากลายเป็น โรงเรียนเสาวภา ในเวลาต่อมา)

โรงเรียนราชินี ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนประจำหญิงล้วนแห่งแรกในประเทศไทย (เอกชน)

 • พ.ศ.2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “โรงเรียนสุนันทาลัย” ขึ้น ที่ปากคลองตลาด เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ แต่ตั้งอยู่ไม่นาน โรงเรียนประจำสำหรับสตรีแห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้น ก็มีอันต้องเลิกล้มไป
 • ต่อมา พ.ศ.2448 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้โปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ตรงบริเวณตึก มุมถนนอัษฎางค์ กับถนนจักรเพชร ตำบลปากคลองตลาด แล้วพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชินี”(RJ) แต่ในเวลาต่อมา ได้ย้ายไปอยู่ที่ข้างวังหน้า ข้างวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารบก ที่ถนนพระอาทิตย์ จนถึงปี พุทธศักราช 2449 จึงย้ายมาอยู่ที่ตึก สุนันทาลัย ปากคลองตลาด หรือในสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้เอง

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhaiโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนคอนเวนต์เก่าแก่ในประเทศไทย

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งสร้างในปี 2448 , โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ซึ่งสร้างในปี 2449 และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ถูกสร้างขึ้นเป็นอันดับที่ 3 สร้างในปี 2450 เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กลุ่มคณะนักบวชสตรีในคริสต์ศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้
 • ในช่วงแรกโรงเรียนรับนักเรียนจากบุตรและธิดาชาวยุโรป ที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในด้านวิชาการจะเน้นการศึกษาเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรม วาดเขียน ดนตรี และการฝีมือ หลังจากนั้นบรรดาคหบดี ข้าราชการ และพ่อค้าชาวไทยได้ให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai
 • ในสมัยก่อนนั้น โรงเรียนคอนแวนต์ ถือว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ พวกผู้ดีมีสตางค์นิยมส่งลูกเข้าโรงเรียนฝรั่งเพราะสอนภาษาอังกฤษดี อบรมเรื่องระเบียบวินัย และความสะอาดเรียบร้อย ภาษาไทยเรียนวันละชั่วโมงเดียว ใช้หนังสือดรุณศึกษาที่ฝรั่งเขียนวิชา นอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
 • ส่วน ค่าเล่าเรียน โรงเรียนคอนแวนต์ราคาสูงมาก! ถ้าเทียบกับโรงเรียนหญิงระดับดีในขณะนั้นเลยทีเดียว

เกร็ดน่ารู้ โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร

 • เพื่อนๆเคยได้ยินและรู้จัก โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร กันบ้างรึเปล่า? ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 สถาบันของประเทศไทยคะ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ นั่นเอง ..
 • ซึ่งในทุกๆ 2 ปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง 4 โรงเรียนชายล้วน เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ นักเรียน ทั้งฝ่ายนักกีฬา ฝ่ายกองเชียร์ และยังรวมไปถึงกลุ่มศิษย์เก่าอีกด้วย

อ้างอิง allknowledges, สยามอารยะ, haab.catholic, wikipedia