เพลงชาติ ธงชาติ ทั่วโลก

Home / การศึกษา / เพลงชาติ ธงชาติ ทั่วโลก

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

เพลงชาติ ใด เก่าแก่ที่สุดในโลก? คำถามนี้ ยากจะตอบ เพราะหลาย เพลงชาติ ไม่อาจระบุวันเดือนปีของการถือกำเนิดของ เพลงชาติ ของตนได้แน่ชัด คืออาจจะเกิดเพลงขึ้นมาตามความนิยมของคนในประเทศก่อน ซึ่งคนในประเทศรู้จักกันดี ร้องเพลงนั้นได้ แต่มาประกาศใช้เป็น เพลงชาติ ในภายหลัง หรือ บาง เพลงชาติ ทำนองสร้างขึ้นมาก่อนคำร้อง ตอนนั้นยังไม่ใช่ เพลงชาติ และบาง เพลงชาติ คำร้องหรือบทกลอน เขียนขึ้นมาก่อนทำนอง ตอนนั้นยังไม่ใช่ เพลงชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ทำให้เปรียบเทียบกับ เพลงชาติ ทั่วไปได้ยาก

เพลงชาติ?ธงชาติ ทั่วโลก

เพลงชาติ เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อปลุกเร้าให้หวนระลึกถึงหรือสรรเสริญประวัติศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ หรือการต่อสู้ของชนในชาติ โดยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของชาตินั้นๆ อย่างเป็นทางการ หรือด้วยความตกลงใจร่วมกันของประชาชนในชาติว่า เพลงดังกล่าวเป็น เพลงประจำชาติ ของตน ในหนังสือ ? เพลงชาติ ? โดย สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึง ความหมายของ เพลงชาติ?ไว้ 4 ประการ

 1. สามารถแสดงถึงความเป็นชาติของประชาชนในชาตินั้นๆ ได้
 2. สามารถแสดงถึงฐานะทางการเมืองว่า เป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่ขึ้นแก่ใคร
 3. เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำชาติ
 4. เป็นกลิ่นไอทางศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มชนชาตินั้นๆ

สีที่นิยมใช้ใน ธงชาติ ทั่วโลก

 • สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ? 😕นิยมใช้ในหมู่ประเทศยุโรป และ?ชาติตะวันตกอื่นๆ
 • สีแดง สีเหลือง สีเขียว : นิยมใช้ในกลุ่มประเทศในทวีปแอพริกา
 • สีแดง สีขาว สีดำ สีเขียว?: นิยมใช้ในประเทศ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในแถบตะวันออกกลาง

ลักษณะพิเศษอื่นๆ ของธงชาติประเทศต่างๆ

 • ธงชาติลิเบีย?: เป็นธงชาติเพียงชาติเดียว ที่ใช้สีพื้นเพียงหนึ่งสี คือ สีเขียว
 • ธงชาติโมซัมบิก?: เป็นธงชาติเพียงชาติเดียว ที่มีรูปอาวุธปืนอยู่บนธง (ปืนเอเค 47)
 • ธงชาติไซปรัส ธงชาติคอซอวอ ธงหมู่เกาะคริสต์มาส?:?ธงชาติที่แสดงรูปแผนที่ของประเทศตนเองในผืนธง
 • ธงชาติเดนมาร์ก?: ธงราชการที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • ธงชาติเนปาล?: เป็นธงชาติเพียงธงเดียวในโลกที่ไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง สิน yyswim

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ อุรุกวัย

เพลงชาติ อุรุกวัย เพลงชาติที่ยาวที่สุดในโลก?

 • มีความยาวห้องเสียง 105 บาร์
 • เรียบเรียงทำนองโดย ฟรันซิสโก โคเซ เดบาลี
 • ประพันธ์คำร้องโดย ฟรันซิสโก อาร์กูญา เด ฟิกเกโร
 • ประกาศใช้ เพลงชาติ อุรุกวัย เพลงชาติที่ยาวที่สุดในโลก??อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1848 (2391)
 • ฟรันซิสโก อาร์กูญา เด ฟิกเกโร เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและเรียบเรียงทำนอง เพลงชาติปารากวัย อีกด้วย

เพลงชาติ อุรุกวัย?Himno Nacional de Uruguay ความยาว 4.34 นาที

?

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ เนเธอร์แลนด์

บางเอกสารบอกว่า เพลงชาติ เนเธอร์แลนด์ ? Wilhelmus ??เป็น เพลงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก?แม้คำร้องจะไม่เก่าแก่เท่า เพลงชาติญี่ปุ่น?(คำร้องของ เพลงชาติญี่ปุ่น นำมาจากบทกวีสั้น ที่ไม่ทราบชื่อผู้เขียน เขียนขึ้นเมื่อประมาณ ปี ค.ศ.800 เศษ (ประมาณ 1,000 ปีเศษที่แล้ว) )

 • ประกาศใช้?เพลงชาติเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1932 (2475)
 • แต่เพราะเป็นเพลงชาติที่บางเมืองของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขับร้องมา ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.1574 (2117)?จึงอาจถือได้ว่าเป็น?เพลงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก็ได้

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ฝรั่งเศส

เพลงชาติ ฝรั่งเศส ชื่อเพลง ? ลามาร์แซแยซ ? (La Marseillaise) แปลว่า ?เพลงแห่งเมืองมาร์แซย์??เป็นเพลงชาติที่เก่าแก่อีกเพลงหนึ่ง

 • ประพันธ์คำร้องและทำนอง เพลงชาติ ฝรั่งเศส?โดย โกลด โฌแซ็ฟ รูเฌ เดอ ลีล เมื่อปี ค.ศ.1792 (2335) ที่เมืองสทราซบูร์ ในแคว้นอาลซัส
 • เดิม?เพลงชาติ ฝรั่งเศส?มีชื่อว่า ?Chant de guerre de l’Arm?e du Rhin? แปลว่า ? เพลงมาร์ชกองทัพลุ่มน้ำไรน์ ? เดอ ลีล ผู้ประพันธ์คำร้องและทำนอง?( อุทิศเพลงนี้ให้แก่ จอมพลนีกอลา ลุคเนอร์ (Nicolas Luckner)?ทหารชาวแคว้นบาวาเรีย ซึ่งเดิมทีแคว้นนี้อยู่ในประเทศฝรั่งเศส แต่ปัจจุบันแคว้นนี้อยู่ในประเทศเยอรมนี )
 • เมื่อกองทหารจากเมืองมาร์แซย์ ได้ขับร้องเพลงนี้ขณะเดินแถวทหารเข้ามายังกรุงปารีส ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และกลายเป็นเพลงปลุกใจในการร่วมปฏิวัติฝรั่งเศส
 • ปี ค.ศ.1795 (2338) สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส ได้ประกาศรับรองให้เพลง ? ลามาร์แซแยซ ? เป็น เพลงชาติ ฝรั่งเศส
 • แต่เพลง?เพลงชาติ ฝรั่งเศส?ได้ถูกงดใช้ ในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1, พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 และจักรพรรดินโปเลียนที่ 3
 • จนเมื่อประเทศฝรั่งเศสเข้าสู่สมัยสาธารณรัฐที่ 3 เพลงนี้จึงได้รับการรับรองให้เป็น เพลงชาติอย่างถาวรอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี ค.ศ.1879 (2422)

เกี่ยวกับประเทศไทย?เพลง ?ลามาร์แซแยซ? ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คณะราษฏร คิด เพลงชาติ ขึ้นใหม่ในช่วงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และมีการนำทำนองของเพลงนี้ไปใช้ในเพลงมาร์ช ?มาร์ช ม.ธ.ก.? ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ.2490 ประพันธ์โดย ทวีป วรดิลก และเพลง ?มาร์ชลาดยาว? เมื่อปีพ.ศ.2503 – 2505 ประพันธ์โดย จิตร ภูมิศักดิ์

เพลงชาติ ฝรั่งเศส?Long version of La Marseillaise ความยาว 4.41 นาที?

?

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ สหราชอาณาจักร

เพลงชาติ สหราชอาณาจักร?หนึ่งที่ได้ยินกันดีทั่วโลก คือเพลง ? God Save the Queen ? ( พระเจ้าคุ้มครององค์ราชินี )

 • เพลงชาติ สหราชอาณาจักร?เป็นเพลงชาติ เพลงปลุกใจ และเพลงสรรเสริญพระบารมีของประเทศสหราชอาณาจักร
 • เพลงชาติ สหราชอาณาจักร?ใช้เป็นหนึ่งในสองเพลงชาติของ ประเทศนิวซีแลนด์
 • เพลงชาติ สหราชอาณาจักร?ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในเครือจักรภพ
 • และยังใช้ เพลงชาติ สหราชอาณาจักรป็นเพลงคำนับสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์อังกฤษด้วย
 • ทำนองต้นฉบับ ไม่ทราบผู้แต่ง คำร้องต้นฉบับ ไม่ทราบผู้แต่ง และมีคำร้องหลายคำร้อง โดยไม่มีคำร้องใดถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนว่า เป็นฉบับทางการ มีเพียงบางคำร้องถูกยึดถือว่าเป็นคำร้องสำนวนมาตรฐาน

หากประมุขทรงเป็น พระมหากษัตริย์ จะใช้ชื่อเพลงว่า ?ก็อดเซฟเดอะคิง? (จะเปลี่ยนเนื้อร้องสองวรรคสุดท้ายในบทที่ 3 เป็น “With heart and voice to sing, God Save the King”)

หากประมุขทรงเป็น?พระราชินี จะใช้ชื่อเพลงว่า ?ก็อดเซฟเดอะควีน? เพลง ?God Save the Queen?

เพลงชาติ สหราชอาณาจักร?God Save the Queen ความยาว 2.49 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงไตรรงค์ ธงชาติ ไทย

เพลงชาติ ไทย

 • เพลงชาติ ไทย?ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เมื่อปี พ.ศ. 2475
 • เพลงชาติ ไทย?ประพันธ์คำร้องฉบับแรกสุดโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เมื่อปี พ.ศ. 2475
 • ต่อมาได้มีการแก้ไขคำร้อง เพลงชาติไทย?อีกหลายครั้ง และได้เปลี่ยนมาใช้คำร้องฉบับปัจจุบัน ซึ่งพันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) เป็นผู้ประพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2482

เพลงชาติ ไทย?ความยาว 1.03 นาที

 

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ สหรัฐอเมริกา

เพลงชาติ สหรัฐอเมริกา มีชื่อเรียกว่า ??The Star-Spangled Banner?? ( ธงดาราอันแพรวพราว )

 • ค.ศ.1814 (2357)?ฟรานซิส สก็อตต์ คีย์ ประพันธ์ขึ้น อายุ 35 ปี และ เป็นนักประพันธ์สมัครเล่น
 • เพลงชาติ สหรัฐอเมริกา?ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์การยิงถล่มป้อมแมกเฮนรี ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์?โดยเรือรบของกองทัพเรืออังกฤษ ที่อ่าว Chesapeake Bay ระหว่างสงครามปี ค.ศ.1802 (2345)
 • ทำนองของเพลง เพลงชาติ สหรัฐอเมริกา?นำมาจากเพลงอังกฤษ ชื่อเพลง The Anacreontic Song ที่ประพันธ์โดย John Stafford Smith เมื่อ ปี ค.ศ.1780 (2323)
 • ปี ค.ศ.1889 (2432)?เพลง ? The Star-Spangled Banner ? นิยมใช้อย่างเป็นทางการในกองทัพเรือสหรัฐก่อน
 • วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1931 (2474)?สภาคองเกรสสหรัฐ ในสมัยประธานาธิบดี Herbert Hoover จึงมีมติให้เป็น เพลงชาติ สหรัฐอเมริกา?

เพลงชาติสหรัฐอเมริกา?The Star Spangled Banner ความยาว 1.59 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงขาติทั่วโลก

ธงชาติ จีน

เพลงชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อว่า ?March of the Volunteers? มาร์ชทหารอาสา (จีนตัวเต็ม: ??????; จีนตัวย่อ: ??????; พินอิน: Y?y?ngj?n J?nx?ngq? อ่านว่า อี่หย่งจินจิ้นสิงชวี)

 • เพลงชาติจีน?เดิมเป็นบทเพลงปลุกใจ
 • ประพันธ์คำร้องโดย เถียน ฮั่น ปี ค.ศ.1934 (2477)
 • ประพันธ์ทำนองโดย เนี้ย เอ่อร์ เมื่อ ปี ค.ศ.1935 (2478)?ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยที่จีนยังปกครองโดย รัฐบาลสาธารณรัฐจีนภายใต้พรรคก๊กมินตั๋ง

ขณะนั้นการเมืองภายในจีนกำลังปั่นป่วนอย่างหนัก จากการแบ่งเป็นก๊ก เป็นเหล่าต่างๆ และเผชิญหน้ากับการรุกรานของจักรวรรดิญี่ปุ่นด้วย เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน สามารถปฏิวัติและสถาปนารัฐจีนใหม่ได้สำเร็จใน?ปี ค.ศ. 1949 (2492) รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ใช้เพลงมาร์ชทหารอาสา เป็นเพลงชาติตลอดมา

เพลงชาติจีน?China National anthem ความยาว 1.28 นาที


เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ รัสเซีย

เพลงชาติ รัสเซีย หรือชื่อที่เป็นทางการคือ เพลงสรรเสริญสหพันธรัฐรัสเซีย

 • เพลงชาติ รัสเซีย?ได้รับการดัดแปลงทำนองและคำร้องมาจาก เพลงชาติสหภาพโซเวียต
 • เพลงชาติ รัสเซีย?ได้รับการดัดแปลงนี้ประพันธ์ทำนองโดย อเล็กซันเดอร์ อเล็กซันดรอฟ
 • ประพันธ์คำร้องโดย เซียร์เกย์ มิคาลคอฟ
 • ค.ศ. 1990 (2533) รัสเซียมองหาเพลงชาติใหม่?เพื่อเริ่มต้นใหม่ หลังการล่มสลายของ สหภาพโซเวียต
 • เพลง ?ปาทริโอติเชสกายา เปสนยา? ที่ไม่มีเนื้อร้อง ประพันธ์โดย มิฮาอิล กลินคา ซึ่งรับมาอย่างเป็นทางการ ใน ค.ศ. 1990 (2533)
 • คำร้องเพลงนี้ถูกเลือกเพื่อทำให้ระลึกถึงและสรรเสริญประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซีย
 • พลงชาติ รัสเซีย ใหม่ได้ออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2000 (2543)

?เพลงชาติ รัสเซีย?Russia National anthem ความยาว 3.51 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลกธงชาติ ญี่ปุ่น

เพลงชาติ ญี่ปุ่น ชื่อเพลง ?คิมิงะโยะ? Kimigayo ?เพลงชาติที่สั้นที่สุดในโลก

 • เพลงชาติ ญี่ปุ่น?ความยาวห้องเสียงเพียง 11 บาร์
 • มีตัวโน้ตเพียง 40 ตัว
 • คำร้องมาจากบทกลอนประเภทวะกะ ในยุคเฮอังของญี่ปุ่น (ระหว่างปี ค.ศ. 794 – 1185) ไม่ทราบว่าผู้ใดแต่งไว้?ปรากฏอยู่ในหนังสือ ?โคะคินวะกะชู? หรือ ?ประชุมบทร้อยกรองแบบวะกะ?
 • ทำนองเพลง เพลงชาติ ญี่ปุ่น?ประพันธ์ขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1880 โดย โยะชิอิสะ โอกุ อะกิโมะริ ฮะยะชิ กับ ฟรานซ์ เอ็คเคิร์ต
 • ทำนองแรกเริ่ม ประพันธ์โดย จอห์น วิลเลียม เฟนตัน ผู้นำวงโยธวาทิตชาวไอริชเมื่อ ปี ค.ศ.1869
 • ค.ศ.1880 (2423)?ราชสำนักญี่ปุ่น ให้มีการสร้างทำนองเพลงขึ้นมาใหม่ เพราะ?ยังขาดความเคร่งขรึม?และทำนองเพลงใหม่ก็มีการใช้เป็น เพลงชาติญี่ปุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

แม้ว่าเพลง ?คิมิงะโยะ? จะเป็น เพลงชาติ ญี่ปุ่น โดยพฤตินัยมานาน แต่การรับรองฐานะทางกฎหมายเพิ่งจะมีขึ้นในปี ค.ศ. 1999 (2542)?จากการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธงชาติและ เพลงชาติ ญี่ปุ่น คำร้อง

เพลง ?Kimigayo??เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ

May Japan?s reign Last for ten thousand year, Until the pebbles Grow into boulders Lush with moss

เพลง ?Kimigayo? เมื่อแปลเป็นภาษาไทย

ขอพระองค์ ทรงพระชนม์ยั้งหมื่นปี ตราบเมล็ดกรวด ก่อเป็นภูผา ปกด้วยตะไคร่

เพลงชาติ ญี่ปุ่น?Kimigayo ความยาว 2.26 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ อิตาลี

เพลงชาติ อิตาลี ? Il Canto degli Italiani ? (เพลงแห่งชาวอิตาลี)

 • เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวอิตาลี ในอีก 2 ชื่อ คือ ?Inno di Mameli? (เพลงสรรเสริญของมาเมลี)
 • ผู้ประพันธ์ ?คือ ?Fratelli d’Italia? (พี่น้องชาวอิตาลีทั้งหลาย)
 • คำร้องของ เพลงชาติอิตาลี ประพันธ์โดย กอฟเฟรโด มาเมลี (Goffredo Mameli) ขณะที่เขาอายุ 20 ปีและเป็นนักศึกษาชาวเจนัว ประพันธ์ขึ้นที่เมืองเจนัว ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1847 (2390) ท่ามกลางบรรยากาศการต่อสู้ของประชาชนเพื่อการรวมชาติ และการทำสงครามปลดแอกจากจักรวรรดิออสเตรีย
 • อีกสองเดือนต่อมา มีเกเล โนวาโร (Michele Novaro) ซึ่งเป็นชาวเจนัวเช่นกัน ได้ประพันธ์ทำนองสำหรับบทร้องของมาเมลี ขึ้นที่เมืองโตริโน เพลงดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวอิตาลีในยุคของการรวมชาติ หลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จในปี ค.ศ. 1861 (2404)
 • ค.ศ. 1946 (2489)?เพลง??Marcia Reale d’Ordinanza? (เพลงมาร์ชหลวงตามพระราชโองการ)?ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญประจำราชวงศ์ซาวอย?อันเป็นราชวงศ์ของกษัตริย์ผู้ปกครองอิตาลี หลังยุคการรวมชาติ และได้ใช้เป็นเพลงชาติอิตาลี?เพลงที่ได้รับเลือกให้เป็น เพลงชาติอิตาลี

เมื่ออิตาลีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยยกเลิกระบอบราชาธิปไตย และสถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐขึ้น เพลง ?Il Canto degli Italiani? ได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติของ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1946 (2489)?อีก 59 ปีต่อมา เพลงชาติ อิตาลี ? Il Canto degli Italiani ??จึงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 (2548)

เพลงชาติอิตาลี?Italian National anthem ความยาว 1.37 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

เพลงชาติ อินเดีย ?Jana Gana Mana? ?ชนะ คณะ มนะ? (เบงกาลี: ?? ?? ??, J?no G?no Mono; แปลว่า ดวงมนแห่งชนผอง )

 • เป็นเพลงที่ทั้งประพันธ์คำร้อง ( ภาษาเบงกาลี )
 • เพลงชาติ อินเดีย?ประพันธ์ทำนองโดย รพินทรนาถ ฐากูร เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ประจำปี ค.ศ.1913 (2456)?เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล
 • เพลงชาติ อินเดีย?ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1911 (2454)
 • รัฐบาลอินเดียนำมาใช้เป็น เพลงชาติ ขับร้องด้วยภาษาฮินดี เมื่อปี ค.ศ.1950 (2493)
 • การบรรเลง เพลงชาติ อินเดีย แบบเต็มเพลงเป็นทางการ จะใช้เวลา 52 วินาที การบรรเลงแบบสังเขป จะใช้เวลา 20 วินาที โดยตัดเอาโน้ตท่อนแรกและท่อนสุดท้ายมาบรรเลง
 • รพินทรนาถ ฐากูรได้แปล เพลงชาติ จากภาษาเบงกาลี ไปเป็น ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง
 • บทแปลเพลงภาษาอังกฤษยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

เพลงชาติ อินเดีย?India National anthem ความยาว 1.52 นาที

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ นอรเวย์

เพลงชาติ นอรเวย์ ??Ja, vi elsker dette landet? (ใช่แล้ว เรารักแผ่นดินนี้)

 • เพลงชาติ นอรเวย์?ประพันธ์ขึ้นโดย บียอร์สเตียร์เน มาร์ตินุส บียอร์สัน เจ้าของ รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ปี ค.ศ.1903 (2446)
 • คำร้องเป็นผลงานการประพันธ์ของ บียอร์สเตียร์เน มาร์ตินุส บียอร์สัน ในระหว่าง ค.ศ.1859-1868
 • ค.ศ.1864 (2407)?ริคาร์ด นอร์ราค ผู้เป็นญาติของบียอร์สัน ประพันธ์ทำนอง
 • เพลงชาติ นอรเวย์?ได้ทำการบรรเลงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1864 (2407) เนื่องในวาระครบ 50 ปี ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • เพลงชาติ นอรเวย์?นิยมขับร้องเฉพาะบทร้องแรก และ สองบทสุดท้ายจากบทร้องทั้งหมด 8 บท

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ บังคลาเทศ

เพลงชาติ บังคลาเทศ ?Amar Shonar Bangla? ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของ รพินทรนาถ ฐากูร ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1906 (2449) รัฐบาลบังคลาเทศนำมาใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ ปี ค.ศ.1972 (2515)

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?สวิสเซอร์แลนด์?

ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ และ ธงชาตินครรัฐวาติกัน เป็นธงที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ฟิลิปปินส์

?ลักษณะพิเศษของ ธงชาติ ฟิลิปปินส์ คือ เมื่อชักธงกลับด้านเอาแถบสีแดงขึ้นข้างบนแทนแถบสีน้ำเงิน หมายความว่า ประเทศฟิลิปปินส์อยูในภาวะสงคราม

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ เม็กซิโก

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ออสเตเรีย

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ นิวซีแลนด์

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ บาห์เรน

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ฟินแลนด์

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ เบลเยี่ยม

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ เยอรมัน

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ อาเจนติน่า?

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ โปรตุเกส

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ มองโกเลีย

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ โมร็อกโก

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ เกาหลีเหนือ

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ปากีสถาน

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ มาเลเซีย

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ บราซิล

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ ภูฏาน

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?แคนาดา

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?กัมพูชา

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?กรีก

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?ไอร์แลนด์

เพลงชาติทั่วโลก ธงชาติทั่วโลก

ธงชาติ?ศรีลังกา

เพลงชาติ ธงชาติ ทั่วโลก