10 อันดับ คณะที่ วัยรุ่นเลือกมากที่สุด ใน admission ปี 55

Home / การศึกษา / 10 อันดับ คณะที่ วัยรุ่นเลือกมากที่สุด ใน admission ปี 55

หลังจากที่การสอบ Admission ปี 2555 ผ่านไป เพื่อนๆหลายคนก็คงจะโล่งใจมากขึ้นแล้งนะคะ คนที่เข้าเรียนได้ก็ตั้งใจเรียนนะ ส่วนคนที่ไม่ได้ละก็ไม่เป็นไร เอาใหม่นะสู้ๆ เราไปดู?10 อันดับ คณะที่วัยรุ่นเลือกมากที่สุด ใน admission ปี 55 กันดีกว่า ดูซิว่าเพื่อนๆได้เลือกกันไปบ้างรึเปล่า ^^

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับ 50 คน สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27

คณะเรียน

อันดับ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มศก.

รับ 300 คน สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

ศิลปากร

อันดับ 8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

รับ 175 คน สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10

สอบ

อันดับ 7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

รับ 840 คน สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3

admission ปี 55

อันดับ 6 คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)

รับ 200 คน สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9

admission ปี 55

อันดับ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)

รับ 60 คน สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30

admission ปี 55

อันดับ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)

รับ 350 คน สมัคร 1,810คน อัตราการแข่งขัน 1:5

admission ปี 55

อันดับ 3 คณะครุศาตร์ จุฬาฯ รับ 150 คน สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

admission ปี 55

อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)

รับ 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12

admission ปี 55

อันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

จำนวนรับ 56 คน?จำนวนผู้สมัคร2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51

admission ปี 55

?teen.mthai ว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องเข้าคณะ หรือมหาวิทยาลัยดังๆ มีชื่อเสียง ขอแค่เราตั้งใจเรียน มุ่งมั่นกับการเรียนเท่านั้นเราก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้

เนอะ ^^

ที่มา toptenthailand.com