จุฬาคทากร รุ่น 5 สวยหล่อในรั้ว จามจุรี

Home / การศึกษา / จุฬาคทากร รุ่น 5 สวยหล่อในรั้ว จามจุรี

หลังจากที่ได้ประกวด จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 5 ไปไม่นานมานี้ เราก็ได้ หนุ่มหล่อสาวสวย 7 คน ไปดูความสดใสน่ารักและภาพสวยๆจากพวกเขาและเธอกันดีกว่า ^^

นางสาว รังสิกานต์ โรจน์ชีวิน คณะนิติศาสตร์

นาย ภากร ธนศรีวนิชชัย คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

นาย เดวิด โจว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นาย ตะวัน วิพครัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์

นาย ภัทร ฉัตรบริรักษ์ คณะครุศาสตร์

นาย คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นางสาว ธนพร วิบูลย์พจน์ คณะเศรษฐศาสตร์

ขอบคุณข้อมูล Chulakatakorn.fc facebook