ปฏิทิน สมัคร Admissions 55 มาแล้ว!!

Home / การศึกษา / ปฏิทิน สมัคร Admissions 55 มาแล้ว!!

UploadImage
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางหรือ Admissions ประจำปี 2555 มาแล้วนะคะ!!!

จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 4-20 เมษายน 2555
– และรับสมัครทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 11-20 เมษายน 2555 นี้นะคะ

UploadImage***ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

http://enn.co.th/1830-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3_Admissions_55_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%21%21.html

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2, 0-2610-5434
โทรสาร 0-2354-5155-6
E-mail : contact@cuas.or.th

โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)